A A Á B C C Č D D Ď E E É Ě F G H C I I Í J K L M N N Ň O O Ó P Q R R Ř S S Š T T Ť U U U Ú Ů V W X Y Y Ý Z Z Ž

  

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Estás en un país extranjero y quieres alquilar un auto? Debes saber dónde tiene el volante.


  

Vše o červené, bílé a modré. Todo acerca del rojo, blanco y azul.


  

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Iglesias, teatros, estaciones del tren, tiendas.


  

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. ¡El tiempo pasa! ¡No hay tiempo para detenerse! Aprende acerca del tiempo ahora con Internet Políglota!


  

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. ¡ENo pierdas el tiempo! Aprende palabras nuevas.


  

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. El cuerpo es el envase del alma. Aprende acerca de las piernas, brazos y oídos.


  

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Uno, dos, tres... Millones, billones.


  

  

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Una lección muy rica. Todo acerca de tus deliciosos favoritos antojos.


  

Pokračování lekce k sežrání.. La parte 2 de la deliciosa lección.


  

  

  

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. No te pierdas en una gran ciudad. Pregunta cómo llegar al teatro de óperas.


  

Máte raději palce, nebo centimetry?. Prefieres pulgadas o centímetros? ¿Ya eres métrico?


  

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. ¡No te pierdas nuestra lección más importante! Haz el amor y no la guerra.


  

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Aprende lo que debes usar para la limpieza, reparación, jardinería.  

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Todo acerca de lo que te pones para verte bien y mantenerte caliente.


  

  

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. No te pierdas esta lección. Aprende cómo contar el dinero.


  

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. No hay mal clima, cualquier clima es bueno


  

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Todo acerca del amor, el odio, el olfato y el tacto.


  

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Muévete lentamente, conduce seguro.


  

Jak popsat lidi kolem sebe. Cómo describir a la gente alrededor tuyo.


  

  

Jak se dostat mezi lidi. Aprende cómo socializar con la gente.


  

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. No trabajes demasiado duro. Tómate un descanso, aprende sobre palabras relacionadas al trabajo.


  

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Preserva la naturaleza, ¡Tu madre!


  

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Es muy importante tener una profesión hoy en día. Puedes ser un profesional sin el conocimiento de idiomas extranjeros? Muy difícil!


  

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Madre, padre, parientes. La familia es lo más importante en la vida.


  

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Aprende acerca de las maravillas naturales que nos rodean. Todo acerca de las plantas: árboles, flores, arbustos.


  


  

  

  

  

  

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Diviértete un poco. Todo acerca del fútbol, ajedrez y colecciones.


  

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Todo acerca de la escuela, la facultad, la universidad.


  

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. La parte 2 de nuestras famosas lecciones acerca de los procesos educacionales.


  

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Qué sería de nuestra vida sin el arte? Un cascarón vacío.


  

  

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Cómo decirle al médico sobre tu dolor de cabeza.


  

Poznejte svět, ve kterém žijete. Conoce el mundo donde vives.


  

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. La vida es corta. Aprende todo acerca de sus etapas desde el nacimiento hasta la muerte.


  

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Gatos y perros. Pájaros y peces. Todo acerca de los animales.