Auto - Aŭto

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Ĉu vi volas prunti aŭton en fremda urbo?

λόγια

      

Barvy - Koloroj

Vše o červené, bílé a modré. Ĉio pri ruĝa, blanka kaj blua.

λόγια

      

Budovy, organizace - Konstruaĵoj, organizaĵoj

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Preĝejoj, teatroj, stacidomoj, vendejoj.

λόγια

      

Čas 1 - Tempo 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. La tempo tiktakas! Mankas tempo por prokrasti!

λόγια

      

Čas 2 - tempo 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Ne perdu tempon.

λόγια

      

Části lidského těla - Homa korpo

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. La korpo entenas la animon. Ĉio pri kruroj, brakoj kaj oreloj.

λόγια

      

Čísla - Nombroj

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Unu, du, tri…milionoj, miliardoj.

λόγια


      

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Manĝo, restoracio, kuirejo 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Bongusta leciono. Ĉio pri viaj preferataj, ĝuaj, partiecoj.

λόγια

      

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Manĝo, restoracio, kuirejo 2

Pokračování lekce k sežrání.. Parto 2 de bongusta leciono.

λόγια
      

Města, ulice, doprava - Urbo, stratoj, tansporto

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Ne perdu la vojon en granda urbo. Kiel demandi la vojon.

λόγια

      

Míry, měření - Mezuroj, mezurado

Máte raději palce, nebo centimetry?. Ĉu vi preferas colojn aŭ centimetrojn?

λόγια

      

Náboženství, politika, armáda, věda - Religio, politiko, militaferoj, scienco

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Ne tralasu nian plej seriozan lecionon!!! Amu anstataŭ militi.

λόγια

      

Nástroje - Iloj

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Lernu kiel purigi, ripari, ĝardenumi.

λόγια

      

Oblečení 1 - Vestoj 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Ĉio pri vesti por aspekti bela kaj plu varmi.

λόγια


      

Peníze, nakupování - Mono, aĉetado

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Ne tralasu ĉi tiun lecionon. Lernu trakti monon.

λόγια

      

Počasí - Vetero

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Ne ekzistas malbona vetero, nur malbona vesto.

λόγια

      

Pocity, smysly - Sentoj, sensoj

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Ĉio pri amo, malamo, senso kaj palpo.

λόγια

      

Pohyb, směry - Movo, direkto

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Malrapide kaj sekure.

λόγια

      

Popis člověka 1 - Homaj proprecoj 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Kiel priskribi ĉirkaŭajn homojn.

λόγια


      

      

Práce, podnikání, kancelář - Laboro, negoco, oficejo

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Ne laboru tro multe. Ripozu, lernu vortojn pri laboro.

λόγια

      

Příroda - Naturo

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Savu panjon naturon.

λόγια

      

Profese - Profesio

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Gravas havi bonan profesion hodiaŭ. Ĉu vi povas esti bona profesiulo sen koni fremdlingvojn? Malfacile!

λόγια

      

Rodina - Familio

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Patrino, patro, parencoj. La familio estas la plej grava afero en la vivo.

λόγια

      

Rostliny - Plantoj

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Ĉio pri plantoj, arboj, floroj kaj arbustoj.

λόγια


      

Sporty, hry, koníčky - Sporto, ludoj, hobio

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Havu iom da plezuro. Ĉio pri piedpilko, ŝako kaj kolektado de alumetoj.

λόγια

      

Vzdělání 1 - Instruado 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Ĉio pri lernejo, altlernejo, universitato.

λόγια

      

Vzdělání 2 - Instruado 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Parto 2 pri nia elstara leciono pri edukado.

λόγια

      

Zábava, umění, hudba - Distro, arto, muziko

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Kio estus nia vivo sen arto? Malplena ŝelo!

λόγια


      

Zdraví, medicína, hygiena - Sano, kuracado, higieno

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Kiel diri al kuracisto pri kapdoloro.

λόγια


      

Život, Stáří - Vivo, Aĝo

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. La vivo estas mallonga. Ĉio pri vivciklo, de la nasko al la morto.

λόγια

      

Zvířata - Bestoj

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Birdoj kaj fiŝoj. Ĉio pri bestoj.

λόγια

Languages: Τσεχικά , Esperanto, more...
Μαθήματα : Τσεχικά -Esperanto, more...