A A Á B C C Č D D Ď E E É Ě F G H C I I Í J K L M N N Ň O O Ó P Q R R Ř S S Š T T Ť U U U Ú Ů V W X Y Y Ý Z Z Ž

  

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Sind Sie in einem fremden Land und möchten ein Auto mieten?


  

Vše o červené, bílé a modré. Alles über rot, weiß und blau


  

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Kirchen, Theater, Bahnhöfe, Geschäfte


  

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. Die Zeit rinnt dahin!


  

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Verschwendete Zeit ist verlorene Zeit


  

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Alles über Beine, Arme und Ohren.


  

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Eins, zwei, drei… Millionen, Milliarden


  

  

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Eine leckere Lektion.


  

Pokračování lekce k sežrání.. Zweiter Teil der leckeren Lektion.


  

  

  

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Verlaufen Sie sich nicht in der grossen Stadt. Fragen Sie nach dem Weg zur Oper.


  

Máte raději palce, nebo centimetry?. Bevorzugen Sie “inches” oder “centimeter”?


  

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Sich lieben ist besser als Krieg führen.


  

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Stellen Sie sicher das Sie wissen was Sie zum reinigen, reparieren und für die Gartenarbeit benutzen.  

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo.


  

  

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Diese Lektion möchten Sie nicht missen! Lernen Sie Geld zu zählen.


  

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Es gibt kein Schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.


  

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Alles über Liebe, Hass, Geruch und Tastsinn.


  

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Langsam bewegen, sicher fahren.


  

Jak popsat lidi kolem sebe. Beschreiben Sie Ihre Mitmenschen.


  

  

Jak se dostat mezi lidi. Wie Sie unter Leute kommen.


  

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Arbeiten Sie nicht zu viel. Machen Sie mal pause und lernen Wörter aus der Welt der Arbeit.


  

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Rettet Mutter Natur!


  

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Heutzutage ist es wichtig einen guten Beruf zu haben. Können Sie professionell arbeiten ohne Fremdsprachenkentnisse? Schwerlich!


  

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Mutter, Vater, Angehörigen.Die Familie ist das Wichtigste im Leben


  

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Alles über Pflanzen: Bäume, Blumen und Sträucher.


  


  

  

  

  

  

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Viel Spaß. Alles über Fußball, Schach und die Streichholzsammlung.


  

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Alles über Schule, Hochschule, Universität


  

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Teil 2 unserer hervorragenden Lektion über die Bildung.


  

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Was wäre unser Leben ohne die Kunst? Eine leere Hülle.


  

  

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Wie Sie dem Arzt sagen, daß Sie Kopfschmerzen haben.


  

Poznejte svět, ve kterém žijete. Kenne die Welt in der Du lebst!


  

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. Das Leben ist kurz. Alles über den Lebenszyklus, von Geburt bis Tod.


  

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Katzen und Hunde. Vögel und Fische. Alles über Tiere.