Време - 날씨

Няма нищо по-хубаво от лошото време. 나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.

λόγια

      

Време 1 - 시간1

Времето бърза! Не се бавете! Научете всичко за времето заедно с Интернет Полиглот!. 시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기

λόγια

      

Време 2 - 1시간2

Не губете време! Учете нови думи. 시간낭비하지 마세요! 새로운 단어를 배워봅시다.

λόγια

      

География: страни, градове… - 지리

Опознай светът, в който живееш. 국가, 도시… 살고 있는곳에 대해 배워볼까요?

λόγια

      

Град, улица, транспорт - 도시, 거리, 교통

Внимавайте да не се загубите в големия град. Научете да попитате правилно как да стигнете до операта. 대도시에서 길 잃지 않기. 오페라 하우스에 가는법 물어보기.

λόγια

      

Движение, посоки - 이동, 방향

Карай бавно- стигни жив!. 천천히 움직이고, 안전운전합시다!

λόγια

      

Животните - 동물

Котки и кучета. Птици и риби. В света на животните.. 고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것

λόγια

      

Животът, Възрастта - 인생과 나이

Животът е кратък. Научете всичко за неговите етапи от рождението до смъртта. 인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습

λόγια

      

Здраве, медицина, хигиена - 건강, 의학, 위생

Как да кажем на доктора, че имаме главоболие. 의사에게 아픈것에 관해 말하는법

λόγια

      

Инструменти - 도구

Какво да използваме за почистване, ремонт, работа в градината. 청소, 수리, 리모델링을 위해 알아야 하는 것들

λόγια

      

Кола - 자동차

Намирате се в чужбина и искате да си вземете кола под наем? Много е важно да знаете къде й е кормилото. 외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.

λόγια
      

Мерки, измервания - 단위 측정

Какво предпочитате - инчове или сантиметри? Десетична мерна система ли използвате?. 인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?

λόγια


      

Облекло 1 - 옷 1

Всичко за топлите дрехи и естетичния вид. 폼나면서 따뜻하게 옷입는 법의 모든 것

λόγια


      

Образование 1 - 교육1

Всичко за училището, института, университета. 학교, 대학에 대한 모든 것

λόγια

      

Образование 2 - 교육2

Част Втора на известния ни урок за образователните процеси. 교육 과정에 대한 중요한 교훈 2

λόγια

      

Пари, покупки - 돈, 쇼핑

Не пропускайте този урок. Научете се да броите парите. 이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.

λόγια

      

Поздрави, молби, обръщения, сбогувания - 인사, 요청, 환영, 작별

Научете се да общувате с хората. 사람들과 어울리는 법

λόγια

      

Природа - 자연

Пазете природата, Вашата майка!. 우리의 어머니인 자연을 보호합시다!

λόγια

      

Професия - 직업

В наши дни е много важно да имаш добра професия. Но можете ли да сте професионалист без да знаете чужди езици? Едва ли.. 요즘은 좋은 직업을 갖는 것이 중요합니다. 외국어 기술이 없이 프로가 될수 있을까요? 가능하지 않습니다!

λόγια

      

Работа, бизнес, офис - 일, 비즈니스, 사무실

Не ставай работохолик. Спри, почини си, научи думи за работата. 과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기

λόγια

      

Развлечение, изкуство, музика - 오락, 예술, 음악

Какво би бил животът ни без изкуство? Празна черупка на мида. 예술없는 인생이란 앙코없는 찐빵

λόγια


      

Растенията - 식물

Изучете чудесата на природата, които ни заобкалят. Всичко за растенията: дървета, цветя, храсти.. 우리 주변의 자연의 경이에 대해 알아 보기. 식물의 모든 것: 나무, 꽃, 숲

λόγια

      

Религия, политика, армия, наука - 종교, 정치, 군사, 과학

Не пропускайте най-сериозния ни урок. Правете любов, а не война!. 가장 중요한 수업을 놓치지 마세요. `` 전쟁이 아닌 사랑을 하세요!``

λόγια

      

Сгради, организации - 건물, 기관

Църкви, театри, гари, магазини. 교회, 극장, 기차역, 상점들

λόγια

      

Семейство - 가족

Майка, баща, роднини. Семейството е най-святото в живота.. 엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!

λόγια

      

Спорт, игра, хоби - 스포츠, 게임, 취미

Починете си и се забавлявайте! Всичко за футбола, шаха и колекционирането на кибритени клечки. 자, 한번 놀아봅시다. 축구와 체스와 성냥 수집에 대한 모든 것

λόγια

      

Хората: роднини, приятели, врагове... - 사람들

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!

λόγια

      

Цветове - 색상

Всеки ловец знае къде се крие фазанът. 빨간색, 흰색, 파란색…… 색상 정복기

λόγια

      

Цифри - 숫자

Едно, две, три... Милион, милиард. 하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억

λόγια

      

Частите на тялото - 인체

Лицето е огледало на душата. Всичко за ръцете, краката и ушите.. 인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기

λόγια

      

Човешките качества 1 - 사람의 특징1

Как да характеризираме хората около нас. 내 주변 사람들 묘사해보기

λόγια


      

Чувствата, осезанията - 감정과 감각

Всичко за любовта и омразата, обоняние и осезание. 사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것

λόγια

      

Ядене, ресторанти, кухня 1 - 음식, 식당, 주방 1

Вкусен урок. Всичко за Вашите любими деликатеси. 맛있는 수업. 제일 좋아하는 군것질거리부터 음식에 대한 모든 것

λόγια

      

Ядене, ресторанти, кухня 2 - 음식, 식당, 주방 2

Вкусен урок. Част втора. 맛있는 수업 2

λόγια

Languages: Βουλγαρικά , Κορεατικά , more...
Μαθήματα : Βουλγαρικά -Κορεατικά , more...