பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Iba`t ibang Pandiwa 10 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Tagalog

Word Translation
Languages: Tamil, Tagalog, more...
Μαθήματα : Tamil-Tagalog, more...