இயக்கம், திசைகள் - Kusonga, Pande

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Songea pole pole, endesha gari kwa usalama

0 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Swahili

Word Translation
Languages: Tamil, Swahili, more...
Μαθήματα : Tamil-Swahili, more...