பல்வேறு வினையடைகள் 2 - Varios Adverbios 250 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Spanish
Word Translation
   0 0 அடுத்து    siguiente
   0 0 அதிக    más
   0 0 அதிர்ஷ்டவசமாக    por fortuna
   0 0 அதிவேகமாக    rápidamente
   0 0 அமைதியாக    sin ruido
   0 0 அவ்வளவு அதிகமாக    tanto como
   0 0 ஆரம்பத்தில்    temprano
   0 0 இடது பக்கமாக    a la izquierda
   0 0 இப்பொழுது    ahora
   0 0 இயல்பாக    naturalmente
   0 0 இருந்தாலும் கூட    aunque
   0 0 இருப்பினும்    sin embargo
   0 0 இரைச்சலுடன்    ruidosamente
   0 0 இறுதியாக    finalmente
   0 0 உட்புறம்    adentro
   0 0 உண்மையில்    en efecto
   0 0 எங்குமில்லை    en ningún lugar
   0 0 எங்கேயோ    en alguna parte
   0 0 என்ற போதிலும்    así mismo
   0 0 ஏற்கனவே    ya
   0 0 ஒழுங்காக    correctamente
   0 0 குறிப்பாக    especialmente
   0 0 குறைந்த    menos
   0 0 குறைந்தபட்சம்    por lo menos
   0 0 கூட    aún
   0 0 சமீபத்தில்    hace poco
   0 0 சரளமாக    fluidamente
   0 0 சிறந்த    mejor
   0 0 தனிப்பட்ட முறையில்    personalmente
   0 0 தானாக முன்வந்து    voluntariamente
   0 0 தீவிரமாக    seriamente
   0 0 தூரத்தில்    lejos
   0 0 தொடர்ந்து    constantemente
   0 0 நிச்சயமாக    ciertamente
   0 0 நேர் முன்புறம்    directo
   0 0 பதிலாக ...    en vez de ...
   0 0 பிறகு    después
   0 0 பிற்பகுதியில்    tarde
   0 0 பொறுமையாக    pacientemente
   0 0 முதலில்    al principio
   0 0 முன்னால்    antes
   0 0 முற்றிலும்    absolutamente
   0 0 மெதுவாக    lentamente
   0 0 மோசமான    peor
   0 0 வலது பக்கமாக    a la derecha
   0 0 விரைவாக    rápidamente
   0 0 விவேகத்துடன்    prudentemente
   0 0 வெளிப்புறம்    afuera
   0 0 வேடிக்கையான முறையில்    tontamente
   0 0 வேறு இடங்களில்    en otra parte
Languages: Tamil, Ισπανικά , more...
Μαθήματα : Tamil-Ισπανικά , more...