இயக்கம், திசைகள் - Movimiento, Direcciones

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Muévete lentamente, conduce seguro.

Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Spanish

Word >> Translation

Μαθήματα

Tamil-Ισπανικά , more