மனித பண்புகள் 2 - Características Humanas 244 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Spanish
Word Translation
   0 0 அந்நியர்    extraño
   0 0 ஆபத்தானவர்    peligroso
   0 0 இன்பமூட்டுபவர்    divertido
   0 0 உடை ஒழுங்கு இல்லாதவர்    mal vestido
   0 0 உள நேர்மையற்றவர்    no sincero
   0 0 எச்சரிக்கயானவர்    cauteloso
   0 0 எரிச்சலூட்டுபவர்    fastidioso
   0 0 ஏமாற்றம் அடைந்தவர்    decepcionado
   0 0 ஏழை    pobre
   0 0 கலையுணர்வு கொண்டவர்    artístico
   0 0 கவனமானவர்    atento
   0 0 கவலை நிறைந்தவர்    ansioso
   0 0 கவலையானவர்    infeliz
   0 0 கவலையானவர்    infeliz
   0 0 குழந்தைபோன்ற    infantil
   0 0 கோமாளித்தனமானவர்    torpe
   0 0 சமயோசிதமானவர்    pensativo
   0 0 சுதந்திரமானவர்    independiente
   0 0 சோம்பேறி    perezoso
   0 0 சோகமானவர்    triste
   0 0 தீவிர சுபாவம் கொண்டவர்    serio
   0 0 நியாயமானவர்    razonable
   0 0 நிலையானவர்    constante
   0 0 நேர்மை உள்ளம் படைத்தவர்    sincero
   0 0 நேர்மையற்றவர்    deshonesto
   0 0 நேர்மையானவர்    honesto
   0 0 பக்தியானவர்    religioso
   0 0 பயந்தவர்    nervioso
   0 0 பரிவானவர்    amable
   0 0 பரிவு இல்லாதவர்    poco amable
   0 0 பாங்காக உடையணிந்தவர்    bien vestido
   0 0 பாங்கானவர்    ordenado
   0 0 பாங்கில்லாதவர்    repugnante
   0 0 பித்துப் பிடித்தவர்    loco
   0 0 புகழ்பெற்றவர்    popular
   0 0 பொறாமை கொண்டவர்    celoso
   0 0 பொறுமையானவர்    paciente
   0 0 மனச் சோர்வு அடைந்தவர்    deprimido
   0 0 மரியாதையானவர்    cortés
   0 0 முட்டாள்தனமானவர்    idiota
   0 0 முதிர்ச்சி அடைந்தவர்    maduro
   0 0 வயதானவர்    viejo
   0 0 வெளிப்படையாகப் பேசுபவர்    franco
   0 0 வேடிக்கையானவர்    gracioso
Languages: Tamil, Ισπανικά , more...
Μαθήματα : Tamil-Ισπανικά , more...