மக்கள்: உறவினர், நண்பர்கள், எதிரிகள் ... - Gente: Parientes, amigos, enemigos...44 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Spanish
Word Translation
   0 0 அஞ்சல் அட்டை    una tarjeta postal
   0 0 அண்டை வீட்டார்    un vecino
   0 0 அன்பு    amor
   0 0 அறைத் தோழன்    un compañero de habitación
   0 0 ஆண்பிள்ளை    un hombre
   0 0 ஆண்மையுள்ள    masculino
   0 0 ஆராதித்தல்    adorar
   0 0 உண்மை    la verdad
   0 0 உதவி    ayuda
   0 0 எதிரி    un enemigo
   0 0 ஒருவரையொருவர் முத்தமிடுதல்    besarse
   0 0 ஓர் அறிவுரை    consejo
   0 0 கடைசிப் பெயர்    un apellido
   0 0 காதலித்தல்    amar
   0 0 குரல்    una voz
   0 0 கூட்ட நெரிசல்    una muchedumbre
   0 0 கை குலுக்குதல்    estrechar la mano
   0 0 சரியாக    estar en lo cierto
   0 0 சஹ (மனிதர்)    un muchacho
   0 0 சிறு குழந்தை    un bebé
   0 0 சிறுமி    una muchacha
   0 0 சிறுவன்    un muchacho
   0 0 தவறாக    equivocarse
   0 0 நண்பர்    un amigo
   0 0 நபர்    una persona
   0 0 நம்பிக்கை வைத்தல்    esperar
   0 0 பரிசு    un regalo
   0 0 பித்தன் போல    como una persona loca
   0 0 புரிந்துகொள்ளுதல்    entender
   0 0 பூச்செண்டு    un ramo
   0 0 பெண்    una mujer
   0 0 பெண்மையுள்ள    femenina
   0 0 பெயர்    un nombre
   0 0 பொய்    una mentira
   0 0 பொய் சொல்லுதல்    mentir
   0 0 மக்கள்    gente
   0 0 மன்னிக்கவும்    lamentar
   0 0 முட்டாள்    un tonto
   0 0 முதல் பெயர்    un primer nombre
   0 0 முத்தமிடுதல்    besar
   0 0 முத்தம்    un beso
   0 0 விதவை    viudo
   0 0 விருந்தாளி    un invitado
   0 0 வெறுத்தல்    odiar
Languages: Tamil, Ισπανικά , more...
Μαθήματα : Tamil-Ισπανικά , more...