விலங்குகள் - Animales

பூனைகள் மற்றும் நாய்கள். பறவைகள் மற்றும் மீன்கள். விலங்குகள் பற்றி. Gatos y perros. Pájaros y peces. Todo acerca de los animales.

52 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Spanish
Word Translation
   0 0 அனைத்துண்ணி    un omnívoro
   0 0 அன்னப் பறவை    un cisne
   0 0 ஆடு கத்துதல்    balar
   0 0 ஆடு, மாடுகள்    ganado
   0 0 ஆண்    un macho
   0 0 ஆமை    una tortuga
   0 0 இறக்கை    un ala
   0 0    una mosca
   0 0 ஊர்ந்து செல்பவை    un reptil
   0 0 ஒட்டகச்சிவிங்கி    una jirafa
   0 0 ஒட்டகம்    un camello
   0 0 கடற் புறா    una gaviota
   0 0 கன்று    un ternero
   0 0 குதிரை    un caballo
   0 0 குரைத்தல்    ladrar
   0 0 கொசு    un mosquito
   0 0 கோழி    una gallina
   0 0 சிலந்தி    una araña
   0 0 சுண்டெலி    un ratón
   0 0 சுறா    un tiburón
   0 0 செல்லப்பிராணி    un animal doméstico
   0 0 டால்பின்    un delfín
   0 0 தவளை    una rana
   0 0 தாவர உண்ணி    un herbívoro
   0 0 தேனீ    una abeja
   0 0 நத்தை    un caracol
   0 0 நாய்    un perro
   0 0 நாய்க்குட்டி    un cachorro
   0 0 நீள் மூக்கு    el hocico
   0 0 பட்டாம்பூச்சி    una mariposa
   0 0 பாம்பு    una serpiente
   0 0 பாலூட்டி    un mamífero
   0 0 புலி    un tigre
   0 0 புழு    un gusano
   0 0 பூச்சி    un insecto
   0 0 பூனை    un gato
   0 0 பெண்    una hembra
   0 0 பெண் வாத்து    un ganso
   0 0 பென்குவின்    un pingüino
   0 0 மாடு கத்துதல்    mugir
   0 0 மாமிச உண்ணி    un carnívoro
   0 0 மியாவ் சப்தம்    maullar
   0 0 மீன்    un pez
   0 0 முதலை    un cocodrilo
   0 0 முயல்    un conejo
   0 0 யானை    un elefante
   0 0 வன    salvaje
   0 0 வரி    una raya
   0 0 வரிக்குதிரை    una cebra
   0 0 வரியிட்ட    rayada
   0 0 வாத்து    un pato
   0 0 வீட்டு    doméstico
Languages: Tamil, Ισπανικά , more...
Μαθήματα : Tamil-Ισπανικά , more...