விலங்குகள் - Dyr

பூனைகள் மற்றும் நாய்கள். பறவைகள் மற்றும் மீன்கள். விலங்குகள் பற்றி. Hund og katt. Fugl og fisk. Alt om dyr

52 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Norwegian
Word Translation
   0 0 அனைத்துண்ணி    en alteter
   0 0 அன்னப் பறவை    en svane
   0 0 ஆடு கத்துதல்    å breke
   0 0 ஆடு, மாடுகள்    kveg
   0 0 ஆண்    et hankjønn
   0 0 ஆமை    en skilpadde
   0 0 இறக்கை    en vinge
   0 0    en flue
   0 0 ஊர்ந்து செல்பவை    en reptil
   0 0 ஒட்டகச்சிவிங்கி    en sjiraff
   0 0 ஒட்டகம்    en kamel
   0 0 கடற் புறா    en måke
   0 0 கன்று    en kalv
   0 0 குதிரை    en hest
   0 0 குரைத்தல்    å bjeffe
   0 0 கொசு    en mygg
   0 0 கோழி    ei høne
   0 0 சிலந்தி    en edderkopp
   0 0 சுண்டெலி    en mus
   0 0 சுறா    en hai
   0 0 செல்லப்பிராணி    et kjæledyr
   0 0 டால்பின்    en delfin
   0 0 தவளை    en frosk
   0 0 தாவர உண்ணி    en plantespiser
   0 0 தேனீ    en bie
   0 0 நத்தை    en snegle
   0 0 நாய்    en hund
   0 0 நாய்க்குட்டி    en hundevalp
   0 0 நீள் மூக்கு    en snute
   0 0 பட்டாம்பூச்சி    en sommerfugl
   0 0 பாம்பு    en slange
   0 0 பாலூட்டி    et pattedyr
   0 0 புலி    en tiger
   0 0 புழு    en mark
   0 0 பூச்சி    et insekt
   0 0 பூனை    en katt
   0 0 பெண்    et hunkjønn
   0 0 பெண் வாத்து    en gås
   0 0 பென்குவின்    en pingvin
   0 0 மாடு கத்துதல்    å raute
   0 0 மாமிச உண்ணி    et rovdyr
   0 0 மியாவ் சப்தம்    å mjaue
   0 0 மீன்    en fisk
   0 0 முதலை    en krokodille
   0 0 முயல்    en kanin
   0 0 யானை    en elefant
   0 0 வன    vill
   0 0 வரி    en stripe
   0 0 வரிக்குதிரை    en zebra
   0 0 வரியிட்ட    stripete
   0 0 வாத்து    en and
   0 0 வீட்டு    tamm
Languages: Tamil, Νορβηγικά , more...
Μαθήματα : Tamil-Νορβηγικά , more...