இயக்கம், திசைகள் - תנועה, כיוונים

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். סע לאט ובזהירות

0 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Hebrew

Word Translation
Languages: Tamil, Εβραϊκά , more...
Μαθήματα : Tamil-Εβραϊκά , more...