பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Diverse Adverben 1Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : GermanWord  ·  Translation
(அதைக்) காட்டிலும்  · 
அங்கே  · 
அடிக்கடி  · 
அதிகமாக  · 
அது இருக்கட்டும் ...  · 
அநேகமாக  · 
அநேகமாக ... போலும்  · 
அப்பொழுது  · 
அரிதாக  · 
அறவே  · 
ஆகையால்  · 
இங்கே  · 
இன்னும்  · 
உண்மையிலேயே  · 
உறுதியாக  · 
எங்கே  · 
எத்தனை  · 
என்ன  · 
எப்படி  · 
எப்பொழுதும்  · 
எவ்வளவு  · 
ஏனெனில்  · 
ஏன்  · 
ஒன்றாக  · 
ஒருபோதும் இல்லை  · 
ஒரே ஒரு  · 
கிட்டத்தட்ட  · 
கூட  · 
சிறிது  · 
சில வேளைகளில்  · 
தலைகீழாக  · 
நடுவில்  · 
நன்கு  · 
நிச்சயமாக  · 
நிறைய  · 
பொதுவாக  · 
போதுமான  · 
மிகப் பல  · 
மிகவும்  · 
மிகவும்  · 
மிகுதியாக  · 
மீண்டும்  · 
முன்னாள்  · 
மேலும்  · 
மோசமாக  · 
யார்  · 
வலது பக்கம் வெளியே  · 
வழக்கமாக  ·