மனித பண்புகள் 2 - Human Characteristics 2


Usage Examples
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : English
44 words
Word  ·  Translation
அந்நியர்  ·   
ஆபத்தானவர்  ·   
இன்பமூட்டுபவர்  ·   
உடை ஒழுங்கு இல்லாதவர்  ·   
உள நேர்மையற்றவர்  ·   
எச்சரிக்கயானவர்  ·   
எரிச்சலூட்டுபவர்  ·   
ஏமாற்றம் அடைந்தவர்  ·   
ஏழை  ·   
கலையுணர்வு கொண்டவர்  ·   
கவனமானவர்  ·   
கவலை நிறைந்தவர்  ·   
கவலையானவர்  ·   
கவலையானவர்  ·   
குழந்தைபோன்ற  ·   
கோமாளித்தனமானவர்  ·   
சமயோசிதமானவர்  ·   
சுதந்திரமானவர்  ·   
சோம்பேறி  ·   
சோகமானவர்  ·   
தீவிர சுபாவம் கொண்டவர்  ·   
நியாயமானவர்  ·   
நிலையானவர்  ·   
நேர்மை உள்ளம் படைத்தவர்  ·   
நேர்மையற்றவர்  ·   
நேர்மையானவர்  ·   
பக்தியானவர்  ·   
பயந்தவர்  ·   
பரிவானவர்  ·   
பரிவு இல்லாதவர்  ·   
பாங்காக உடையணிந்தவர்  ·   
பாங்கானவர்  ·   
பாங்கில்லாதவர்  ·   
பித்துப் பிடித்தவர்  ·   
புகழ்பெற்றவர்  ·   
பொறாமை கொண்டவர்  ·   
பொறுமையானவர்  ·   
மனச் சோர்வு அடைந்தவர்  ·   
மரியாதையானவர்  ·   
முட்டாள்தனமானவர்  ·   
முதிர்ச்சி அடைந்தவர்  ·   
வயதானவர்  ·   
வெளிப்படையாகப் பேசுபவர்  ·   
வேடிக்கையானவர்  ·