Forskjellige verb 1 - 다양한 동사169 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Norwegian
Γλώσσα μεταφράσεων : Korean
Word Translation
      0 0 å avhenge av    의존하다
      0 0 å begynne    시작하다
      0 0 å behøve    필요하다
      0 0 å beskrive    묘사하다
      0 0 å bli    ~이 되다
      0 0 å bo    거주하다
      0 0 å brenne    타다
      0 0 å brette    접다
      0 0 å bringe    가져오다
      0 0 å bruke    쓰다
      0 0 å bruke    사용하다
      0 0 å bære    나르다
      0 0 å dekke    덮다
      0 0 å finne    찾게 되다
      0 0 å foretrekke    선호하다
      0 0 å forlate    떠나다
      0 0 å forstå    이해하다
      0 0 å forsvinne    사라지다
      0 0 å forsøke    노력하다
      0 0 å gi    주다
      0 0 å gjemme    숨기다
      0 0 å gjøre    하다
      0 0 å glemme    잊다
      0 0 å gråte    울다
      0 0 å grave    파다
      0 0 å ha    가지고 있다
      0 0 å ha det moro    즐기다
      0 0 å ha på seg    입다
      0 0 å håpe    희망하다
      0 0 å helle    붓다
      0 0 å holde    유지하다
      0 0 å høre    듣다
      0 0 å høre på    듣다
      0 0 å kaste    던지다
      0 0 å kle på seg    옷을 입다
      0 0 å koste    쓸다
      0 0 å lage    만들다
      0 0 å lese    읽다
      0 0 å lete etter    찾고 있다
      0 0 å lukte    냄새나다
      0 0 å må    ~해야 하다
      0 0 å merke    알아차리다
      0 0 å okkupere    점유하다
      0 0 å omringe    둘러싸다
      0 0 å prate    말하다
      0 0 å reparere    고치다
      0 0 å røyke    담배피다
      0 0 å se    보다
      0 0 å se    보다
      0 0 å sende    보내다
      0 0 å sette    놓다
      0 0 å sitte    앉다
      0 0 å skrive    쓰다
      0 0 å slå    치다
      0 0 å sove    자다
      0 0 å sovne    잠들다
      0 0 å spre    퍼뜨리다
      0 0 å spørre    묻다
      0 0 å stenge    닫다
      0 0 å strekke seg    쫙 펴다
      0 0 å svare    대답하다
      0 0 å ta    가져가다
      0 0 å ta imot    받다
      0 0 å tenke    생각하다
      0 0 å tilby    제공하다
      0 0 å tilhøre    속하다
      0 0 å velge    선택하다
      0 0 å vente    기다리다
      0 0 å være    ~이다
Languages: Νορβηγικά , Κορεατικά , more...
Μαθήματα : Νορβηγικά -Κορεατικά , more...