قید‌های گوناگون 1 - Adverbia Varia I36 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Latin
Word Translation
      0 0 آنجا illuc
      0 0 البته certe
      0 0 اینجا hic
      0 0 با هم simitu
      0 0 بد male
      0 0 بسیار multo
      0 0 بسیار ammodum
      0 0 بعضی وقتها nun numquam
      0 0 بنابراین ergo
      0 0 به ندرت rare
      0 0 بیشتر iterum
      0 0 تاحدودی potius
      0 0 تقریباً fere
      0 0 تنها modo
      0 0 جایی که ubi
      0 0 خوب bene
      0 0 دوباره iterum
      0 0 سپس tum
      0 0 عموماً fere
      0 0 غالباً saepe
      0 0 قبلاً quondam
      0 0 مسلماً certe
      0 0 معمولاً cotidie
      0 0 ممکن است fortasse
      0 0 هرگز numquam
      0 0 هم quoque
      0 0 همچنین quoque
      0 0 همیشه semper
      0 0 هنوز iterum
      0 0 واقعا vere
      0 0 چرا cur
      0 0 چه کسی qui
      0 0 چون quod
      0 0 چگونه quam
      0 0 کافی satis
      0 0 کاملاً bene
Languages: Farsi, Λατινικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Λατινικά , more...