حرکت، جهت‌ها - Motus, Cursus

به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید..

41 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Latin
Word Translation
      0 0 آمدن venire
      0 0 افتادن cadere
      0 0 ایستادن consistere
      0 0 بازگشتن redire
      0 0 بالا بردن tollere
      0 0 بالا رفتن ascendere
      0 0 برخوردکردن و بازگشتن dissultare
      0 0 برگشتن redire
      0 0 به آرامی lente
      0 0 به تندی cito
      0 0 به سرعت consitate
      0 0 به سمت راست dexter
      0 0 به سمت چپ laevus
      0 0 بی حرکت immobilis
      0 0 حرکت کردن movere
      0 0 دور longe
      0 0 رانندگی کردن agere
      0 0 رسیدن advenire
      0 0 رسیدن به pertinere
      0 0 رفتن ire
      0 0 سرعت celeritas
      0 0 سریع celer
      0 0 سریع rapidus
      0 0 سفر رفتن iter facere
      0 0 شتاب کردن properare
      0 0 صعود کردن ascendere
      0 0 عبور کردن transire
      0 0 فشار دادن trudere
      0 0 لغزیدن claudere
      0 0 لغزیدن labor
      0 0 ماندن manere
      0 0 مسافرت کردن meare
      0 0 مستقیم pri
      0 0 وارد شدن introire
      0 0 واژگون شدن evertere
      0 0 پائین آمدن descendere
      0 0 چرخیدن vertare
      0 0 کشیدن traho
      0 0 کند tardus
      0 0 گردش vicis
      0 0 گردش رفتن iterum
Languages: Farsi, Λατινικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Λατινικά , more...