مواد، اجسام، اشیا و ابزار - Materia42 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Latin
Word Translation
      0 0 آجر later
      0 0 آهن ferrum
      0 0 باریک angustus
      0 0 باز apertus
      0 0 بخار vapor
      0 0 بسته clusus
      0 0 تخته tabula
      0 0 تیز acutus
      0 0 خشن asper
      0 0 خشک aridus
      0 0 خلاء vacuum
      0 0 خنک کردن algere
      0 0 خیس شدن umidus agere
      0 0 خیس کردن tingere
      0 0 داغ calidus
      0 0 ذوب شدن liquescere
      0 0 رس argilla
      0 0 زنگ زدن aeruginare
      0 0 سخت rigidus
      0 0 سرد frigidus
      0 0 سرد شدن frigidus agere
      0 0 سطح cutis
      0 0 سنگ saxum
      0 0 سنگین gravis
      0 0 سوراخ foramen
      0 0 صاف levis
      0 0 فاسد شدن conrumpere
      0 0 فلز metallum
      0 0 لغزنده lubricus
      0 0 ماده materia
      0 0 مایع liquor
      0 0 نرم mollis
      0 0 نفت oleum
      0 0 نوک دار acutus
      0 0 پارچه textus
      0 0 پشم lana
      0 0 چرم corium
      0 0 چوب lignum
      0 0 کاغذ charta
      0 0 کاملاً جدید novus
      0 0 کند obtusus
      0 0 یخ crustallum
Languages: Farsi, Λατινικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Λατινικά , more...