طبیعت - Natura

از طبیعت حفاظت کنید؛ چرا که مادر شماست..

31 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Latin
Word Translation
      0 0 آتش ardor
      0 0 آتشفشان vulcanus
      0 0 آسمان caelus
      0 0 ابر nubis
      0 0 اقیانوس Oceanus
      0 0 باران imber
      0 0 برف nix
      0 0 تپه collis
      0 0 جزیره insula
      0 0 جنگل silva
      0 0 خورشید sol
      0 0 دریا pontus
      0 0 دریاچه lacus
      0 0 دود fumus
      0 0 رودخانه flumen
      0 0 ساحل litus
      0 0 ساحل ora
      0 0 ستاره astrum
      0 0 سطح superficies
      0 0 سنگ saxum
      0 0 سنگ scopulus
      0 0 سیاره planeta
      0 0 شعله flamma
      0 0 شن harena
      0 0 صحرا desertum
      0 0 فضا coelum
      0 0 نور lumen
      0 0 هوا spiritus
      0 0 چمن herba
      0 0 کوه mons
      0 0 یخ crystallum
Languages: Farsi, Λατινικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Λατινικά , more...