جغرافیا - Geographia: Nationes, Urbes…

کشورها، شهرها....

23 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Latin
Word Translation
      0 0 آلمان Germania
      0 0 استان provincia
      0 0 اسرائيل Judaea
      0 0 اسپانیا Hispania
      0 0 انگلستان Anglia
      0 0 ایالت populus
      0 0 ایتالیا Italia
      0 0 ایرلند Hibernia
      0 0 بلژیک Belgium
      0 0 جنوب auster
      0 0 جهان mundus
      0 0 سویس Helvetia
      0 0 شرق ortus
      0 0 شمال aquilonius
      0 0 شهرستان urbs
      0 0 غرب occidens
      0 0 غربی hesperius
      0 0 فرانسه Gallia
      0 0 لندن Londonium
      0 0 مرز finitio
      0 0 ملیت nationalitas
      0 0 پرچم vexilium
      0 0 کشور finis
Languages: Farsi, Λατινικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Λατινικά , more...