اعداد - Numeri

یک، دو، سه... میلیون، بیلیون.

29 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Latin
Word Translation
      0 0 اول primus
      0 0 بیست viginti
      0 0 بیلیون miliardum
      0 0 ده decem
      0 0 دو duo
      0 0 دوازده duodecim
      0 0 دوم secundus
      0 0 سه terci
      0 0 سوم triens
      0 0 سی triginta
      0 0 سیزده tredecim
      0 0 شش sex
      0 0 شصت sexaginta
      0 0 صد centum
      0 0 میلیون milio
      0 0 نه novem
      0 0 نود nonaginta
      0 0 هزار mill
      0 0 هشت octo
      0 0 هشتاد octoginta
      0 0 هفت septem
      0 0 هفتاد septuaginta
      0 0 پنج quinque
      0 0 پنجاه quinquaginta
      0 0 چهار quattuor
      0 0 چهل quadraginta
      0 0 یازده undecim
      0 0 یک unus
      0 0 یک شماره numerus
Languages: Farsi, Λατινικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Λατινικά , more...