زمان 1 - Tempus I

ثانیه‌ها می‌گذرند! وقتی برای تلف کردن نیست. هم اکنون می توانید با اینترنت پلی‌گلات درباره زمان بیاموزید..

36 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Latin
Word Translation
      0 0 آینده relicum
      0 0 آینده دور longe
      0 0 اخیراً nuper
      0 0 امروز hodie
      0 0 امروزه hodie
      0 0 برنامه schedula
      0 0 بعد از غروب آفتاب vesper
      0 0 به موقع horarius
      0 0 تعطیلات feria
      0 0 تقویم calendarium
      0 0 در آن زمان thunc
      0 0 در همان زمان simul
      0 0 دیر sero
      0 0 دیروز heri
      0 0 روز dies
      0 0 زود maturus
      0 0 ساعت آفتابی solarium
      0 0 سال نو novus annus
      0 0 شب nox
      0 0 صبح mane
      0 0 ظهر meridies
      0 0 فردا cras
      0 0 فصل tempestas
      0 0 فوراً statim
      0 0 معمولاً cotidie
      0 0 نیم ساعت semihora
      0 0 گذشته effluxus
      0 0 گذشته‌های دور longe
      0 0 یک ثانیه secunda
      0 0 یک دقیقه minuta
      0 0 یک ساعت hora
      0 0 یک سال annus
      0 0 یک قرن saeculum
      0 0 یک ماه mensis
      0 0 یک هزاره milliare
      0 0 یک هفته hebdomas
Languages: Farsi, Λατινικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Λατινικά , more...