پول، خرید کردن - Pecunia, Obsonare

این درس را از دست ندهید. نحوه شمردن پول را بیاموزید.

28 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Latin
Word Translation
      0 0 ارزان vilis
      0 0 اعتبار gratia
      0 0 بازار forum
      0 0 بازار مخصوص فروش اشیاء ارزان یا دست دوم scrutaria
      0 0 بانک ripa
      0 0 برداشت (پول از بانک) auferre
      0 0 تغییر کردن vicis
      0 0 خروج detractio
      0 0 خرید emptio
      0 0 خرید کردن redimere
      0 0 دلار dollarium
      0 0 رسید apocha
      0 0 سکه nummus
      0 0 شمارنده mensula
      0 0 فروختن vendere
      0 0 فروشگاه apotheca
      0 0 فهرست formula
      0 0 قرض کردن mutuari
      0 0 قصابی laniena
      0 0 قیمت aestumatio
      0 0 مرکز خرید pantopolium
      0 0 نانوایی pistrinum
      0 0 پرداختن pendere
      0 0 پس دادن reddere
      0 0 پول pecunia
      0 0 پول نقد argentum
      0 0 گران carus
      0 0 یورو euro
Languages: Farsi, Λατινικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Λατινικά , more...