ساختمان‌ها و سازمان‌ها - Aedificia, Constitutiones

کلیساها، تئاترها، ایستگاه‌های قطار، مغازه‌ها.

26 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Latin
Word Translation
      0 0 استخر colymbus
      0 0 بانک ripa
      0 0 برج turris
      0 0 بیمارستان valetudinarium
      0 0 داروخانه pharmacopolium
      0 0 دانشکده scola
      0 0 دانشگاه universitas
      0 0 دفتر officina
      0 0 رستوران bracina
      0 0 زندان carcer
      0 0 ساختمان aedificium
      0 0 سفارت legatio
      0 0 فرودگاه aeriportus
      0 0 فروشگاه apotheca
      0 0 قلعه castrum
      0 0 قلعه castrum
      0 0 مسجد meschita
      0 0 معبد templum
      0 0 نانوایی pistrinum
      0 0 هتل deversorium
      0 0 ورزشگاه circus
      0 0 پل pons
      0 0 کارخانه fabrica
      0 0 کتابخانه bibliotheca
      0 0 کتابفروشی libraria
      0 0 کلیسا ecclesia
Languages: Farsi, Λατινικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Λατινικά , more...