ماشین - Autoraeda

آیا شما در یک کشور خارجی هستید و می خواهید یک ماشین کرایه کنید؟ شما باید بدانید که فرمان در کدام سمت قرار دارد.

13 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Latin
Word Translation
      0 0 باد کردن sufflare
      0 0 بوق cornu
      0 0 تایر canthus
      0 0 خودرو autoraeda
      0 0 راننده rector
      0 0 رانندگی کردن agere
      0 0 روغن موتور oleum
      0 0 صندوق عقب vidulus
      0 0 فرمان gubernaculum
      0 0 فشار compressus
      0 0 قفل clusura
      0 0 ماشین autoraeda
      0 0 چرخ rota
Languages: Farsi, Λατινικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Λατινικά , more...