شغل - Professio

امروزه داشتن یک شغل خوب بسیار مهم است. آیا می توان بدون تسلط داشتن به یک زبان خارجی یک حرفه ای بود؟ به سختی!.

37 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Latin
Word Translation
      0 0 آرایشگر tonsor
      0 0 آشپز coquus
      0 0 بانکدار mensarius
      0 0 جراح chirurgus
      0 0 حسابدار numerarius
      0 0 داوطلب voluntarius
      0 0 دزد fur
      0 0 دندانپزشک dentista
      0 0 دکتر medicus
      0 0 روزنامه نگار relator
      0 0 سرباز miles
      0 0 عکاس photographus
      0 0 فروشنده caupo
      0 0 فیزیکدان physicus
      0 0 فیلسوف philosophus
      0 0 لوله کش plumbarius
      0 0 مامور آتش نشانی centonarius
      0 0 مبتدی tiro
      0 0 مدیر curator
      0 0 معلم magister
      0 0 منشی librarius
      0 0 مهندس machinator
      0 0 مکانیک mechanicus
      0 0 نانوا panifex
      0 0 نجار lignarius
      0 0 نقاش pictor
      0 0 نوازنده psaltes
      0 0 نویسنده scriptor
      0 0 هنرپیشه مرد actor
      0 0 وکیل consultus
      0 0 پرستار nutrix
      0 0 پلیس denuntiator
      0 0 پژوهشگر indagator
      0 0 کارگر operarius
      0 0 کتابدار bibliothecarius
      0 0 کشاورز agricola
      0 0 گردشگر turista
Languages: Farsi, Λατινικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Λατινικά , more...