کار، تجارت، اداره - Labor, Negotitatio

زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید.

37 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Latin
Word Translation
      0 0 اختلال deordinatio
      0 0 استفاده کردن uti
      0 0 ایده imago
      0 0 تامین کردن praebeo
      0 0 تجارت negotium
      0 0 تجربه experimentum
      0 0 تعمیر کردن reficere
      0 0 تمبر character
      0 0 جلسه constitutum
      0 0 حسابداری ratiocinium
      0 0 دفتر officina
      0 0 روزنامه diarium
      0 0 روش modus
      0 0 سفارش consecutio
      0 0 صرف نظر کردن retrexere
      0 0 ماشین حساب computatrum
      0 0 مالک dominus
      0 0 مجله periodicum
      0 0 مدیریت procuratio
      0 0 مسئوليت pietas
      0 0 میز analogium
      0 0 نامه littera
      0 0 پاکت theca
      0 0 پیشنهاد دادن offerre
      0 0 چاپگر typographus
      0 0 کار کردن laborare
      0 0 کارآمد efficens
      0 0 کارخانه fabrica
      0 0 کارمند salariarius
      0 0 کامل cunctus
      0 0 کامپیوتر ordinatrum
      0 0 کتاب liber
      0 0 کپی کردن transcribere
      0 0 گزارش commentarium
      0 0 گزارش nuntius
      0 0 گیره کاغذ fibiculaa
      0 0 یادداشت commentarium
Languages: Farsi, Λατινικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Λατινικά , more...