اعضای بدن انسان - Articuli Corporis

بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید.

39 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Latin
Word Translation
      0 0 آرنج cubitum
      0 0 ابرو frons
      0 0 انگشت digitus
      0 0 بازو braccium
      0 0 باسن coxa
      0 0 بینی nasus
      0 0 خون sanguis
      0 0 دست manus
      0 0 دندان dens
      0 0 دهان os
      0 0 ریش barba
      0 0 زانو genu
      0 0 زیر بغل ascella
      0 0 سبیل subium
      0 0 سر caput
      0 0 سینه uber
      0 0 شانه umerus
      0 0 صورت vultus
      0 0 صورت خندان vultus subridens
      0 0 قوزک پا talus
      0 0 لب labrum
      0 0 مشت pugnus
      0 0 معده alvus
      0 0 مو coma
      0 0 ناخن clavus
      0 0 ناف umbiculus
      0 0 نوک پستان papilla
      0 0 پا ped
      0 0 پا crus
      0 0 پشت spina
      0 0 پوست cutis
      0 0 پیشانی frons
      0 0 چانه mentum
      0 0 چشم oculus
      0 0 چشم‌ها oculi
      0 0 گردن jugulum
      0 0 گلو gula
      0 0 گوش auris
      0 0 گونه bucca
Languages: Farsi, Λατινικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Λατινικά , more...