کار، تجارت، اداره - 住居、家具、家庭用品仕事、ビジネス、オフィス

زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید. あまり一生懸命働かないで。ちょっと 休んで仕事に関する単語を学んでください。

44 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 اجباری    義務的 (Gimuteki)
      0 0 اختلال    混乱 (Konran)
      0 0 استفاده کردن    使用する (ShiyousuRu)
      0 0 ایده    考え (Kangae)
      0 0 تامین کردن    供給する (KyoukyuuSuru)
      0 0 تجارت    ビジネス (Bijinesu)
      0 0 تجربه    経験 (Keiken)
      0 0 تعطیلات    休暇 (Kyuuka)
      0 0 تعمیر کردن    修理する (ShuuriSuru)
      0 0 تمبر    スタンプ (Sutanpu)
      0 0 جلسه    アポイントメント (Apointomento)
      0 0 حسابداری    会計 (Kaikei)
      0 0 دفتر    オフィス (Ofisu)
      0 0 رئیس    ボス (Bosu)
      0 0 روزنامه    新聞 (Shinbun)
      0 0 روش    方法 (Houhou)
      0 0 سفارش    オーダー (O^da^)
      0 0 صرف نظر کردن    取り消す (Torikesu)
      0 0 ماشین حساب    計算機 (Keisanki)
      0 0 مالک    所有者 (Shoyuusha)
      0 0 مجله    雑誌 (Zasshi)
      0 0 مدیریت    管理 (Kanri)
      0 0 مسئوليت    責任 (Sekinin)
      0 0 مشکل    問題 (Mondai)
      0 0 موس    マウス (Mausu)
      0 0 میز    (Tsukue)
      0 0 نامه    手紙 (Tegami)
      0 0 پاکت    封筒 (Fuutou)
      0 0 پوشه    ファイル (Fairu)
      0 0 پیشنهاد دادن    申し出る (Moushideru)
      0 0 چاپگر    プリンタ (Purinta)
      0 0 کار کردن    働く (Hataraku)
      0 0 کارآمد    効率的 (Kouritsuteki)
      0 0 کارخانه    工場 (Koujou)
      0 0 کارمند    従業員 (Juugyouin)
      0 0 کامل    完全 (Kanzen)
      0 0 کامپیوتر    コンピュータ (Konpyu^ta)
      0 0 کتاب    (Hon)
      0 0 کپی کردن    コピーする (Kopi^Suru)
      0 0 کیف کوچک    ブリーフケース (Buri^fuke^su)
      0 0 گزارش    論評 (Ronpyou)
      0 0 گزارش    レポート (Repo^to)
      0 0 گیره کاغذ    クリップ (Kurippu)
      0 0 یادداشت    メモ (Memo)
Languages: Farsi, Ιαπωνικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Ιαπωνικά , more...