فعل‌های گوناگون 1 - Různá slovesa 169 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Czech
Word Translation
      0 0 آغاز کردن    začít
      0 0 آوردن    přinést
      0 0 احاطه کردن    obklopit
      0 0 ارسال کردن    poslat
      0 0 استفاده کردن    užívat
      0 0 اشغال بودن    obsadit
      0 0 اقامت کردن    bydlet
      0 0 امتحان کردن    zkusit
      0 0 امیدوار بودن    doufat
      0 0 انتخاب کردن    volit
      0 0 انجام دادن    dělat
      0 0 بستن    zavřít
      0 0 به خواب رفتن    usnout
      0 0 بو کردن    vonět
      0 0 بودن    být
      0 0 تا زدن    složit
      0 0 تبدیل شدن    stát se
      0 0 ترجیح دادن    preferovat
      0 0 ترک کردن    opustit
      0 0 تعلق داشتن    patřit
      0 0 تعمیر کردن    opravit
      0 0 تفریح کردن    bavit se
      0 0 تماشا کردن    sledovat
      0 0 توصیف کردن    popsat
      0 0 جارو کردن    zametat
      0 0 حفر کردن    hrabat
      0 0 حمل کردن    nést
      0 0 خوابیدن    spát
      0 0 خواندن    číst
      0 0 دادن    dát
      0 0 داشتن    mít
      0 0 درک کردن    rozumět
      0 0 دریافت کردن    obdržet
      0 0 دنبال چیزی گشتن    hledat
      0 0 دیدن    vidět
      0 0 ریختن    lít
      0 0 ساختن    vyrábět
      0 0 سوزاندن    hořet
      0 0 سیگار کشیدن    kouřit
      0 0 شنیدن    slyšet
      0 0 صبر کردن    čekat
      0 0 صحبت کردن    mluvit
      0 0 صرف کردن    utratit
      0 0 ضربه زدن    strefit se
      0 0 فراموش کردن    zapomenout
      0 0 فکر کردن    myslet
      0 0 لباس پوشیدن    obléknout
      0 0 مجبور بودن    muset
      0 0 مطلع کردن    všimnout si
      0 0 ناپدید شدن    zmizet
      0 0 نشستن    sedět
      0 0 نوشتن    psát
      0 0 نگه داشتن    držet
      0 0 نیاز داشتن    potřebovat
      0 0 وابسته بودن    záviset
      0 0 پاسخ دادن    odpovědět
      0 0 پرتاب کردن    hodit
      0 0 پرسیدن    ptát se
      0 0 پنهان کردن    skrýt
      0 0 پوشاندن    pokrýt
      0 0 پوشیدن    nosit
      0 0 پیدا کردن    najít
      0 0 پیشنهاد دادن    nabízet
      0 0 کشیدن    natahovat
      0 0 گذاشتن    položit
      0 0 گرفتن    brát
      0 0 گریه کردن    brečet
      0 0 گسترش یافتن    rozšířit
      0 0 گوش دادن به    poslouchat
Languages: Farsi, Τσεχικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Τσεχικά , more...