Различни глаголи 1 - Різні дієслова 169 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Bulgarian
Γλώσσα μεταφράσεων : Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 веселя се    веселитися (veselytysja)
      0 0 вземам    брати (braty)
      0 0 виждам    бачити (bachyty)
      0 0 гледам    дивитися (dyvytysja)
      0 0 говоря    говорити (hovoryty)
      0 0 горя    горіти (horіty)
      0 0 давам    давати (davaty)
      0 0 живея    жити (zhyty)
      0 0 забравям    забувати (zabuvaty)
      0 0 завися    залежати (zalezhaty)
      0 0 заемам    займати (zajmaty)
      0 0 започвам    починати (pochynaty)
      0 0 заспивам    заснути (zasnuty)
      0 0 затварям    зачиняти (zachynjaty)
      0 0 избирам    вибирати (vybyraty)
      0 0 използвам    використовувати (vykorystovuvaty)
      0 0 изпращам    посилати (posylaty)
      0 0 изчезвам    зникати (znykaty)
      0 0 имам    мати (maty)
      0 0 копая    копати (kopaty)
      0 0 крия    ховати (khovaty)
      0 0 мириша    пахнути (pakhnuty)
      0 0 мисля    думати (dumaty)
      0 0 надявам се    сподіватися (spodіvatysja)
      0 0 наливам    наливати (nalyvaty)
      0 0 намирам    знайти (znajty)
      0 0 напускам    іти (іty)
      0 0 нося    приносити (prynosyty)
      0 0 нося    нести (nesty)
      0 0 нося    носити (nosyty)
      0 0 нуждая се от    мати потребу в (maty potrebu v)
      0 0 обграждам    оточувати (otochuvaty)
      0 0 обличам    одягати (odjahaty)
      0 0 описвам    описувати (opysuvaty)
      0 0 опитвам    намагатися (namahatysja)
      0 0 отбелязвам    зауважувати (zauvazhuvaty)
      0 0 отговарям    відповідати (vіdpovіdaty)
      0 0 пазя    зберігати (zberіhaty)
      0 0 питам    запитувати (zapytuvaty)
      0 0 пиша    писати (pysaty)
      0 0 плача    плакати (plakaty)
      0 0 покривам    накривати (nakryvaty)
      0 0 получавам    одержувати (oderzhuvaty)
      0 0 поправям    лагодити (lahodyty)
      0 0 почиствам    підмітати (pіdmіtaty)
      0 0 правя    робити (robyty)
      0 0 правя    робити (robyty)
      0 0 предлагам    пропонувати (proponuvaty)
      0 0 предпочитам    віддавати перевагу (vіddavaty perevahu)
      0 0 прибирам    складати (skladaty)
      0 0 принадлежа    належати (nalezhaty)
      0 0 пуша    палити (palyty)
      0 0 разбирам    розуміти (rozumіty)
      0 0 разпространявам    поширювати (poshyrjuvaty)
      0 0 разтягам    розтягувати (roztjahuvaty)
      0 0 седя    сидіти (sydіty)
      0 0 слагам    класти (klasty)
      0 0 слушам    слухати (slukhaty)
      0 0 спя    спати (spaty)
      0 0 ставам    ставати (stavaty)
      0 0 съм    бути (buty)
      0 0 трябва да    бути зобов`язаним (buty zobov`jazanym)
      0 0 търся    шукати (shukaty)
      0 0 удрям    вдарити (vdaryty)
      0 0 харча    витратити (vytratyty)
      0 0 хвърлям    кидати (kydaty)
      0 0 чакам    чекати (chekaty)
      0 0 чета    читати (chytaty)
      0 0 чувам    чути (chuty)
Languages: Βουλγαρικά , Ουκρανικά , more...
Μαθήματα : Βουλγαρικά -Ουκρανικά , more...