Αυτή η περιοχή αφιερώνεται στη βοήθεια των μελών μας να μαθευτούν οι ξένες γλώσσες με την παροχή τους ένας τρόπος για να απομνημονεύσουν τις λέξεις και τις έννοιές τους. Αυτό βοηθά τη μνήμη σας για να πιάσει περισσότερες πληροφορίες και να τις διατηρήσει για τον πιό μακροχρόνιο χρόνο.

Ποια γλώσσα να μάθετε;
Ποια γλώσσα μιλάτε;