เปลวไฟ  - 

เปลวไฟ - 炎Usage Examples

เปลวไฟ (Thai)


(Japanisch)