เท้า  -  ένα πόδι

เท้า - ένα πόδι



Usage Examples

เท้า (Thai)


ένα πόδι (Griechisch)