Auto - Otomobil

Ben je in het buitenland en wil je een auto huren? Je moet wel weten waar het stuur zit. Yabancı bir ülkedesiniz ve bir araba mı kiralamak istiyorsunuz? Direksiyonunun nerede bulunduğunu bilmeniz gereklidir.

wörter

      

Beroep - Meslek

Tegenwoordig is het erg belangrijk om een goede baan te hebben. Kan je een goede baan krijgen zonder dat je je talen spreekt?. Günümüzde iyi mesleğe sahip olmak çok önemlidir. Yabancı dil bilmeden güzel meslek sahibi olabilirmisiniz? Çok zor!

wörter

      

Beweging, Richtingen - Hareket, Yönler

Beweeg langzaam, rij veilig. Yavaş hareket et, dikkatli araba sür!

wörter

      

Dieren - Hayvanlar

Katten en honden. Vogels en vissen. Alles over dieren.. Kediler ve Köpekler. Balıklar ve kuşlar. Hayvanlar hakkında herşey.

wörter

      

Eten, Restaurants, Keuken 1 - Yiyecek, Restoranlar, Mutfak 1

Lekkere les. Alles over je favoriete lekkernijen. Çok lezzetli bir ders. Bizim küçük tutkularımız hakkında.

wörter

      

Eten, Restaurants, Keuken 2 - Yiyecek, Restoranlar, Mutfak 2

Lekkere les deel twee. Lezzetli dersin ikinci kısmı.

wörter

      

Familie - Aile

Moeder, vader, familie. Familie is het belangrijkste in je leven.. Anne, baba, akraba... İnsanın hayatındaki en önemli şey ailesidir.

wörter

      

Gebouwen, Organisaties - Binalar, Organizasyonlar

Kerken, theaters, stations, winkels. Kiliseler, tiyatrolar, tren istasyonları ve mağazalar...

wörter

      

Geld, Winkelen - Para, Alışveriş

Mis deze les niet. Leer je geld te tellen. Bu dersi kaçırmayın. Paranın nasıl hesaplanacağını öğrenin.

wörter

      

Geografie: Landen, Steden… - Coğrafya: Ülkeler, Şehirler

Ken de wereld waarin je leeft. İçinde yaşadığınız dünyayı öğrenin.

wörter

      

Gereedschap - Araç-gereçler

Weet welk gereedschap te gebruiken om iets schoon te maken, te repareren, om te tuinieren. Bahçede, ev yıkamada, tamir etmede neleri kullanacağınızı öğrenin.

wörter


      

Getallen - Rakamlar

Een, twee, drie… Miljoenen, miljarden. Bir, iki, üç ... Milyonlar, milyarlar...

wörter

      

Gevoel, Zintuigen - Duygular

Alles over liefde, haat, reuk en tast. Sevgi, nefret, koku ve dokunuş hakkında herşey

wörter

      

Gezondheid, Geneeskunde, Hygiëne - Sağlık, Tıp, Hijyen

Hoe vertel je de dokter over je hoofdpijn. Doktora başının ağrıdığını nasıl söylersin

wörter

      

Groeten, Verzoeken, Welkom heten, Afscheid nemen - Selamlaşma, Rica, Hitap, Uğurlama

Alledaagse taal. İnsanlarla nasıl geçineceğinizi öğrenin.

wörter

      

Het leven, Leeftijd - Hayat, Yaş

Het leven is kort. Leer alles over de verschillende levensfasen, van geboorte tot de dood. Hayat kısadır. Doğumdan ölüme kadar bütün basamakları hakkında öğrenin.

wörter

      

Het menselijk lichaam - Vücut Organları

Het lichaam is het huis van de ziel. Leer alles over benen, armen en oren. Vücudumuz ruhumuzun taşıyıcısıdır. Ellerimizi, bacaklarımızı, kulak ve gözlerimizi öğrenelim.

wörter


      

Kleding 1 - Giyim 1

Alles over wat je aantrekt om er mooi uit te zien en warm te blijven. Güzel görünmek için veya üşümemek için üzerinize giydiğiniz herşey hakkında.

wörter


      

Kleuren - Renkler

Alles over rood, wit en blauw. Kırmızı, beyaz, sarı hakkında herşey.

wörter

      

Maten, Afmetingen - Ölçü, Ölçümler

Heb je liever inches of centimeters? Gebruik je het metrisch systeem al?. Santimetre mi yoksa inç mi tercih ediyorsunuz? Hala metrik sistemini mi kullanıyorsunuz?

wörter


      

Menselijke trekken 1 - İnsan Özellikleri 1

Hoe beschrijf je de mensen om je heen. Etrafımızdaki insanları nasıl tarif edilir.

wörter      

Natuur - Tabiat

Bescherm moeder natuur!. Tabiatı öğrenelim ve koruyalım!

wörter

      

Onderwijs 1 - Eğitim 1

Alles over school, hogere school, universiteit. Okul, kolej, üniversite hakkında herşey

wörter

      

Onderwijs 2 - Eğitim 2

Deel 2 van onze fameuze les over onderwijs. En sevdiğimiz dersimizin 2. kısmı, öğrenme hakkında herşey

wörter

      

Planten - Bitkiler

Leer alles over de wondere wereld die ons omringd. Alles over het plantenrijk: bomen, bloemen en struiken. Etrafımızı saran bitkileri öğrenelim. Bitkiler hakkında herşey: ağaçlar, çiçekler, vs.

wörter

      

Religie, Politiek, Krijgsmacht, Wetenschap - Din, Politika, Askeri, Bilim

Mis onze belangrijkste les niet! Make love not war!. En ciddi dersimizi kaçırmayın. Savaşma, Sev!

wörter

      

Sport, Spel, Hobby - Spor, Oyunlar, Hobi

Maak plezier. Alles over voetbal, schaken en verzamelen.. Eğlenin! Futbol, satranç ve maç koleksiyonları hakkında herşey.

wörter

      

Stad, Straten, Vervoer - Şehir, Cadde, Ulaşım

Verdwaal niet in de grote stad. Vraag de weg naar de opera. Büyük bir şehirde kaybolmayın, sinemanın yolunu sormayı öğrenin.

wörter

      

Tijd 1 - Zaman 1

De klok tikt! Geen tijd om stil te staan! Leer nu alles over de tijd met Internet Polyglot!. Vakit geçiyor! Gevezelik için vakit yok! Vakit ve zaman hakkında herşeyi İnternet Ployglot`la beraber hemen öğrenin.

wörter

      

Tijd 2 - Zaman 2

Verspeel geen tijd! Leer nieuwe woorden. Vaktinizi boşa harcamayın! Yeni kelime öğrenin.

wörter

      

Vermaak, Kunst, Muziek - Eğlence, Sanat, Müzik

Wat zou het leven zijn zonder kunst? Een lege huls. Sanatsız hayatımız ne olurdu? Manasız bir hayat.

wörter      

Weer - Hava Durumu

Er bestaat geen slecht weer, elk weer is goed. Kötü hava yoktur, bütün havalar iyidir.

wörter

      

Werk, Zaken, Kantoor - İş, Ticaret, Ofis

Werk niet te hard. Rust even uit, leer woorden over werk. Çok fazla çalışmayın, biraz dinlenip iş hakkında kelime öğrenin

wörter

Languages: Niederländisch, Türkisch, more...
Lektionen: Niederländisch-Türkisch, more...