1시간2 - Tid 2

시간낭비하지 마세요! 새로운 단어를 배워봅시다.. Spild ikke din tid! Lær nye ord

wörter

      

가족 - Familie

엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!. Moder, fader, slægtninge. Familien er det vigtigste i livet

wörter

      

감정과 감각 - Følelser, Sanser

사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것. Alt om had, kærlighed, lugtesans og følesans

wörter

      

건강, 의학, 위생 - Sundhed, Medicin, Hygiejne

의사에게 아픈것에 관해 말하는법. Sådan fortæller du lægen om din hovedpine

wörter

      

건물, 기관 - Bygninger, Organisationer

교회, 극장, 기차역, 상점들. Kirker, teatre, togstationer, butikker

wörter

      

교육1 - Uddannelse 1

학교, 대학에 대한 모든 것. Alt om skole, højskole, universitet

wörter

      

교육2 - Uddannelse 2

교육 과정에 대한 중요한 교훈 2. Del 2 af vores berømte lektion om uddannelseforløb

wörter

      

날씨 - Vejr

나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.. Der findes ikke dårligt vejr, alt vejr er fint.

wörter      

단위 측정 - Mål, Måleenheder

인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?. Er du til tommer eller centimeter? Har du snart styr på metersystemet?

wörter


      

도구 - Værktøj

청소, 수리, 리모델링을 위해 알아야 하는 것들. Vid, hvad du bør bruge til rengøring, reparation, havebrug

wörter

      

도시, 거리, 교통 - By, Gader, Transport

대도시에서 길 잃지 않기. 오페라 하우스에 가는법 물어보기.. Far ikke vild i en storby. Spørg, hvordan du kommer til operahuset

wörter

      

돈, 쇼핑 - Penge, Indkøb

이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.. Gå ikke glip af denne lektion. Lær hvordan man tæller penge

wörter

      

동물 - Dyr

고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것. Katte og hunde. Fugle og fisk. Alt om dyr

wörter


      

사람들 - Folk: Slægtninge, Venner, Fjender...

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!.

wörter


      

사람의 특징1 - Menneskelige kendetegn 1

내 주변 사람들 묘사해보기. Sådan beskrives folk omkring dig

wörter

      

색상 - Farver

빨간색, 흰색, 파란색…… 색상 정복기. Alt om rød, hvid og blå

wörter

      

숫자 - Tal

하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억. En, to, tre...Millioner, milliarder

wörter

      

스포츠, 게임, 취미 - Sport, Spil, Hobbyer

자, 한번 놀아봅시다. 축구와 체스와 성냥 수집에 대한 모든 것. Hav det sjovt. Alt om fodbold, skak og at samle på tændstikker

wörter

      

시간1 - Tid 1

시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기. Tiden går! Ingen tid til pjat! Nu kan du lære klokken med Internet Polyglot!

wörter

      

식물 - Planter

우리 주변의 자연의 경이에 대해 알아 보기. 식물의 모든 것: 나무, 꽃, 숲. Lær om naturens vidundere, der omgiver os. Alt om planter: træer, blomster, buske

wörter

      

오락, 예술, 음악 - Underholdning, Kunst, Musik

예술없는 인생이란 앙코없는 찐빵. Hvad ville livet være uden kunst? En tom skal

wörter

      

옷 1 - Tøj 1

폼나면서 따뜻하게 옷입는 법의 모든 것. Alt om, hvad du tager på for at se pæn ud og holde varmen

wörter


      

음식, 식당, 주방 1 - Mad, Restauranter, Køkken 1

맛있는 수업. 제일 좋아하는 군것질거리부터 음식에 대한 모든 것. En lækkerbisken. Alt om dine foretrukne små delikate madlyster

wörter

      

음식, 식당, 주방 2 - Mad, Restauranter, Køkken 2

맛있는 수업 2. Del to af lækkerbisken

wörter

      

이동, 방향 - Bevægelser, Retninger

천천히 움직이고, 안전운전합시다!. Kør roligt og sikkert.

wörter

      

인사, 요청, 환영, 작별 - Hilsener, Anmodninger, Velkomster, Afskeder

사람들과 어울리는 법. Vid, hvordan du skal omgås folk

wörter

      

인생과 나이 - Liv, Alder

인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습. Livet er kort. Lær alt om dets stadier fra fødsel til død

wörter

      

인체 - Menneskets kropsdele

인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기. Kroppen er sjælens beholder. Lær om arme, ben og ører

wörter

      

일, 비즈니스, 사무실 - Arbejde, Forretning, Kontor

과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기. Arbejd ikke for hårdt. Tag en pause, lær ord om arbejde

wörter

      

자동차 - Bil

외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.. Er du i et fremmed land og vil leje en bil? Du er nødt til at vide, hvor rattet sidder

wörter

      

자연 - Natur

우리의 어머니인 자연을 보호합시다!. Bevar naturen, din moder!

wörter

      

종교, 정치, 군사, 과학 - Religion, Politik, Militær, Videnskab

가장 중요한 수업을 놓치지 마세요. `` 전쟁이 아닌 사랑을 하세요!``. Gå ikke glip af vores vigtiste lektion af dem alle!

wörter

      

지리 - Geografi: Lande, Byer...

국가, 도시… 살고 있는곳에 대해 배워볼까요?. Kend den verden, som du bor i

wörter

      

직업 - Profession

요즘은 좋은 직업을 갖는 것이 중요합니다. 외국어 기술이 없이 프로가 될수 있을까요? 가능하지 않습니다!. Nu til dags er det meget vigtigt at have en god profession. Kan du være faguddannet uden kendskab til fremmedsprog? Næppe!

wörter


Languages: Koreanisch, Dänisch, more...
Lektionen: Koreanisch-Dänisch, more...