Alati - Strumenti

Saznajte što biste trebali koristiti za čišćenje, popravke i vrtlarenje. Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio

wörter

      

Auto - Automobile

Da li ste u stranoj zemlji i želite iznajmiti auto? Morate znati gdje mu se nalazi volan. Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante

wörter

      

Biljke - Piante

Učite o prirodnim čudesima koja nas okružuju.Sve o biljkama: drveću, cvijeću, grmlju. Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli

wörter

      

Boje - Colori

Sve o crvenoj, bijeloj i plavoj boji. Tutto sul rosso, bianco e blu

wörter

      

Brojevi - Numeri

Jedan, dva, tri… milijuni, milijarde. Uno, due, tre… Milioni, miliardi

wörter

      

Dijelovi ljudskog tijela - Parti del corpo umano

Tijelo je spremnik duše. Učite o nogama, rukama i ušima. Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie

wörter

      

Education 2 - Educazione 2

2. dio naše slavne lekcije o obrazovnom procesu. Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi

wörter

      

Grad, ulice, prijevoz - Città, Strade, Trasporti

Nemojte se izgubiti u velikom gradu. Pitajte kako doći do opere. Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera

wörter

      

Hrana, restorani, kuhinja 1 - Cibo, Ristoranti, Cucina 1

Ukusna lekcija. Sve o Vašim omiljenim, slasnim, malim žudnjama. Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie

wörter

      

Hrana, restorani, kuhinja 1 - Cibo, Ristoranti, Cucina 2

2. dio ukusne lekcija. Seconda parte della vostra lezione appetitosa

wörter

      

Kretanje, uputstva - Movimento, Direzioni

Krećite se polako, vozite pažljivo.. Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro

wörter
      

Ljudske karakteristike 1 - Caratteristiche Umane 1

Kako opisati ljude koj Vas okružuju. Come descrivere le persone intorno a voi

wörter      

Mjere, mjerenja - Misure

Što više volite, inče ili centimetre? Jeste li već metrički?. Preferite pollici o centimetri?

wörter

      

Novac, kupovina - Soldi, Shopping

Ne propustite ovu lekciju. Naučite kako brojati novac. Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi

wörter

      

Obitelj - Famiglia

Majka, otac, rođaci. Obitelj je najvažnija stvar u životu. Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita

wörter

      

Obrazovanje 1 - Educazione 1

Sve o školi, fakultet, univerzitet. Tutto su scuola, collegi e università

wörter

      

Odjeća 1 - Abbigliamento 1

Sve o onome što nosite kako biste lijepo izgledali i da vam bude toplo. Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo

wörter


      

Osjećaji, osjetila - Sentimenti, Sensi

Sve o ljubavi, mržnji, njuhu i dodiru. Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto

wörter

      

Posao, poslovanje, ured - Lavoro, Affari, Ufficio

Nemojte previše raditi. Odmorite se, učite riječi o poslu. Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro

wörter

      

Pozdravi, molbe, dobrodošlice, opraštanja - Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii

Saznajte kako se družiti s ljudima. Imparate a socializzare con le persone

wörter

      

Priroda - La natura

Sačuvajte prirodu, svoju majku!. Preservate la natura, vostra madre!

wörter


      

Religija, politika, vojska, znanost - Religione, Politica, Militari, Scienze

Ne propustite našu naj ozbiljniju lekciju! Vodite ljubav, a ne rat!. Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!

wörter

      

Sport, igre, hobiji - Sport, Giochi, Tempo Libero

Zabavite se. Sve o nogometu, šahu i sakupljanju šibica. Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi

wörter

      

Vremenske prilike - Tempo Atmosferico

nema loših vremenskih prilika, sve vremenske prilike su dobre.. Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene

wörter

      

Vrijeme 1 - Tempo 1

Vrijeme odkucava! Nema vremena za zaostajanje! Učite o vremenu s Internet Polyglot-om sada!. Il tempo scorre

wörter

      

Vrijeme 2 - Tempo 2

Ne gubite vrijeme! Učite nove riječi. Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole

wörter

      

Zabava, umjetnost, glazba - Intrattenimento, Arte, Musica

Kakav bi bio naš život bez umjetnosti? Prazna ljuštura. Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota

wörter


      

Zanimanje - Professioni

U današnje vrijeme je veoma važno imati dobro zanimanje. Možete li biti profesionalac bez znanja stranih jezika? Teško!. E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!

wörter

      

Zdravlje, medicina, higijena - Salute, Medicina, Igiene

Kako objasniti doktoru Vašu glavobolju. Come spiegare al dottore del vostro mal di testa

wörter

      

Zemljopis: Države, gradovi... - Geografia: Stati, Città

Upoznajte svijet u kojem živite. Conoscete il mondo in cui vivete

wörter

      

Zgrade, organizacije - Edifici, Organizzazioni

crkve, kazališta, kolodvori, trgovine. Chiese, teatri, stazioni, negozi

wörter

      

Život, dob - La vita, l`età

Život je kratak. Naučite sve o fazama života od rođenja do smrti. La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte

wörter

      

Životinje - Animali

Psi i mačke. Ptice i ribe. Sve o životinjama. Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali

wörter

Languages: Kroatisch, Italienisch, more...
Lektionen: Kroatisch-Italienisch, more...