Animaux - Mga hayop

Chats et chiens. Oiseaux et poissons. Tout au sujet des animaux. Mga aso at pusa. Mga ibon at isda. Tungkol sa mga hayop.


      
  

Argent, Shopping - Pera, Pamimili

Ne manquez pas cette leçon. Renseignez-vous sur la façon compter l`argent. Huwag kaligtaan ang araling ito. Matutong magbilang ng pera


      
  

Bâtiments, Organisations - Mga Gusali, Organisasyon

Églises, théâtres, gares, magasins. Mga simbahan, tanghalan, istasyon ng tren, tindahan


      
  

Caractéristiques Humaines 1 - Katangiang Pantao 1

Comment décrire des personnes autour de vous. Paano ilalarawan ang mga tao sa iyong paligid


      
  

      
  

      
  

Couleurs - Kulay

Tout au sujet du rouge, du blanc et du bleu. Tungkol sa kulay pula, puti at asul


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Divertissement, Art, Musique - Paglilibang, Sining, Musika

Quelle serait notre vie sans art ? Une coquille vide. Ano kaya ang ating buhay kung walang sining? Isang punlong walang laman


      
  

Éducation 1 - Edukasyon 1

Tout au sujet de l`école, université. Tungkol sa eskwelahan, kolehiyo at unibersidad


      
  

Éducation 2 - Edukasyon 2

Partie 2 de notre leçon célèbre au sujet des processus éducatifs. Ikalawang bahagi ng ating leksyon ukol sa proseso ng edukasyon


      
  

Famille - Pamilya

Mère, père, parents. La famille est la chose la plus importante dans la vie. Nanay, Tatay, mga kamag-anak. Ang pamilya ang pinakamahalagang bagay sa buhay.      
  

Géographie: Pays, Villes - Heograpiya: Mga Bansa, Siyudad…

Connaissez le monde où vous vivez. Alamin ang mundong iyong tinitirahan


      
  

Habillement 1 - Pananamit 1

Tout au sujet de ce que vous avez mis dessus afin de sembler gentil. Tungkol sa mga iyong isinusuot para maging kaaya aya at manatiling maayos


      
  

      
  

La nature - Kalikasan

Préservez la nature, votre mère !. Ingatan ang kalikasan, ang iyong ina!


      
  

La Vie, Âge - Buhay, Edad

La vie est courte. Apprenez tous au sujet de ses étapes de naissance à la mort. Ang buhay ay maikli lamang. Pag-aralan ang bawat yugto mula pagkapanganak hanggang pagkamatay


      
  

Le Temps - Panahon

Il n`y a aucun mauvais survivent à, chacun survivent à est très bien. Walang masamang panahon, lahat ng panahon ay maayos.


      
  

      
  

      
  

Mesures - Sukat, Batayan ng Sukat

Préférez-vous pouces ou des centimètres ?. Ano ang mas gusto mo, pulgada o sentimetro? Gumamit ka na ba ng metrik?


      
  

Mouvement, Directions - Galaw, Direksyon

Déplacez-vous lentement, conduisez sans risque. Gumalaw ng mabagal, magmaneho ng maayos


      
  

Nombres - Numero

Un, deux, trois... Millions, milliards. Isa, dalawa, tatlo… Milyones, Bilyones


      
  

Nourriture, Restaurants, Cuisine 1 - Pagkain, Kainan, Kusina 1

Leçon délicieuse. Tout au sujet de vos petits délicieux préférés désires ardents. Malinamnam na leksiyon. Ito ay tungkol sa iyong mga paborito, kinatatakaman at ninanais


      
  

Nourriture, Restaurants, Cuisine 2 - Pagkain, Kainan, Kusina 2

Partie deux de leçon délicieuse. Ikalawang bahagi ng malinamnam na leksyon


      
  

Outils - Kasangkapan

Savez ce que vous devriez employer pour le nettoyage, réparation, jardinage. Alamin kung ano ang dapat gamitin sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahardin


      
  

Pièces de Corps Humain - Mga bahagi ng Katawan ng Tao

Le corps est la récipient pour l`âme. Renseignez-vous sur des jambes, des bras et des oreilles. Ang katawan ay sisidlan ng kaluluwa. Pag-aralan ang tungkol sa mga binti, bisig at tenga      
  

Profession - Propesyon

Il est très important d`avoir une bonne profession de nos jours. Pouvez-vous être un professionnel sans connaissance des langues étrangères ? À peine !. Sa panahon ngayon, mahalaga na mayroon kang magandang propesyon. Maari bang maging dalubhasa ka ng walang kaalaman ukol sa wikang banyaga? Mahirap!


      
  

      
  

Religion, La Politique, Militaires, La Science - Relihiyon, Politika, Militar, Syensya

Ne manquez pas notre leçon plus sérieuse de tous !. Huwag kaligtaan ang aming pinakaseryosong leksyon sa lahat! Magkaisa at huwag magaway!


      
  

Renseignez-vous sur les merveilles de la nature qui nous entourent. Tout au sujet des plantes: les arbres, les fleurs, et les buissons - Halaman

Matuto tungkol sa mga likas na yamang nakapaligid sa atin. Tungkol sa mga halaman: puno, bulaklak, palumpong


      
  

Salutations, Demandes, Bienvenues, Adieux - Pagbati, Hiling, Pagtangkilik at Pamamaalam

Apprenez à avoir une vie sociale avec des personnes. Alamin kung paano makisalamuha sa ibang tao


      
  

Santé, Médecine, Hygiène - Kalusugan, Medisina, Kalinisan

Comment dire le docteur au sujet de votre mal de tête. Paano sasabihin sa doktor na masakit ang iyong ulo


      
  

Sentiments, Sens - Saloobin, Pakiramdam

Tout au sujet de l`amour, de la haine, de l`odeur et du contact. Tungkol sa pag-ibig, pagkamuhi, pangamoy at pandama


      
  

Sports, Jeux, Passe-temps - Palakasan, Laro, Libangan

Ayez de l`amusement. Tout au sujet du football, d`échecs et de la collection d`allumette. Magsaya muna. Ito ay tungkol sa soccer, chess at mga koleksyon


      
  

Temps 1 - Oras 1

Le temps fait tic tac ! Aucun temps pour prolongé ! Renseignez-vous sur le temps avec le Internet Polyglot maintenant !. Tumatakbo ang oras! Wag na magpatumpik tumpik pa! Matuto tungkol sa oras ngayon sa Internet Polygot


      
  

Temps 2 - Oras 2

Ne perdez pas votre temps ! Apprenez les nouveaux mots. Huwag sayangin ang iyong oras! Matuto ng mga bagong salita


      
  

Travail, Affaires, Bureau - Trabaho, Negosyo, Opisina

Ne travaillez pas trop dur. Ayez un repos, apprenez les mots au sujet du travail. Huwag masyado magpagod sa trabaho. Magpahinga muna, pag-aralan ang mga salita tungkol sa trabaho.


      
  

Ville, Rues, Transport - Lunsod, Kalye, Transportasyon

Ne fous le camp dans une grande ville. Demandez comment vous pouvez arriver au théatre de l`opéra. Huwag maligaw sa isang malaking siyudad. Magtanong kung paano makakarating sa bahay-opera


      
  

Voiture - Kotse

Est-ce que vous êtes dans un pays étranger et voulez louer une voiture ? Vous devez savoir où elle a sa roue de direction. Ikaw ba ay nasa ibang bansa at gusto mong umarkila ng kotse? Kailangan mong malaman kung nasaan ang manibela