Animaux - Dyr

Chats et chiens. Oiseaux et poissons. Tout au sujet des animaux. Katte og hunde. Fugle og fisk. Alt om dyr

wörter

      

Argent, Shopping - Penge, Indkøb

Ne manquez pas cette leçon. Renseignez-vous sur la façon compter l`argent. Gå ikke glip af denne lektion. Lær hvordan man tæller penge

wörter

      

Bâtiments, Organisations - Bygninger, Organisationer

Églises, théâtres, gares, magasins. Kirker, teatre, togstationer, butikker

wörter

      

Caractéristiques Humaines 1 - Menneskelige kendetegn 1

Comment décrire des personnes autour de vous. Sådan beskrives folk omkring dig

wörter      

Couleurs - Farver

Tout au sujet du rouge, du blanc et du bleu. Alt om rød, hvid og blå

wörter      

Divertissement, Art, Musique - Underholdning, Kunst, Musik

Quelle serait notre vie sans art ? Une coquille vide. Hvad ville livet være uden kunst? En tom skal

wörter

      

Éducation 1 - Uddannelse 1

Tout au sujet de l`école, université. Alt om skole, højskole, universitet

wörter

      

Éducation 2 - Uddannelse 2

Partie 2 de notre leçon célèbre au sujet des processus éducatifs. Del 2 af vores berømte lektion om uddannelseforløb

wörter

      

Famille - Familie

Mère, père, parents. La famille est la chose la plus importante dans la vie. Moder, fader, slægtninge. Familien er det vigtigste i livet

wörter

      

Géographie: Pays, Villes - Geografi: Lande, Byer...

Connaissez le monde où vous vivez. Kend den verden, som du bor i

wörter

      

Habillement 1 - Tøj 1

Tout au sujet de ce que vous avez mis dessus afin de sembler gentil. Alt om, hvad du tager på for at se pæn ud og holde varmen

wörter


      

La nature - Natur

Préservez la nature, votre mère !. Bevar naturen, din moder!

wörter

      

La Vie, Âge - Liv, Alder

La vie est courte. Apprenez tous au sujet de ses étapes de naissance à la mort. Livet er kort. Lær alt om dets stadier fra fødsel til død

wörter

      

Le Temps - Vejr

Il n`y a aucun mauvais survivent à, chacun survivent à est très bien. Der findes ikke dårligt vejr, alt vejr er fint.

wörter      

Mesures - Mål, Måleenheder

Préférez-vous pouces ou des centimètres ?. Er du til tommer eller centimeter? Har du snart styr på metersystemet?

wörter

      

Mouvement, Directions - Bevægelser, Retninger

Déplacez-vous lentement, conduisez sans risque. Kør roligt og sikkert.

wörter

      

Nombres - Tal

Un, deux, trois... Millions, milliards. En, to, tre...Millioner, milliarder

wörter

      

Nourriture, Restaurants, Cuisine 1 - Mad, Restauranter, Køkken 1

Leçon délicieuse. Tout au sujet de vos petits délicieux préférés désires ardents. En lækkerbisken. Alt om dine foretrukne små delikate madlyster

wörter

      

Nourriture, Restaurants, Cuisine 2 - Mad, Restauranter, Køkken 2

Partie deux de leçon délicieuse. Del to af lækkerbisken

wörter

      

Outils - Værktøj

Savez ce que vous devriez employer pour le nettoyage, réparation, jardinage. Vid, hvad du bør bruge til rengøring, reparation, havebrug

wörter

      

Pièces de Corps Humain - Menneskets kropsdele

Le corps est la récipient pour l`âme. Renseignez-vous sur des jambes, des bras et des oreilles. Kroppen er sjælens beholder. Lær om arme, ben og ører

wörter

      

Profession - Profession

Il est très important d`avoir une bonne profession de nos jours. Pouvez-vous être un professionnel sans connaissance des langues étrangères ? À peine !. Nu til dags er det meget vigtigt at have en god profession. Kan du være faguddannet uden kendskab til fremmedsprog? Næppe!

wörter


      

Religion, La Politique, Militaires, La Science - Religion, Politik, Militær, Videnskab

Ne manquez pas notre leçon plus sérieuse de tous !. Gå ikke glip af vores vigtiste lektion af dem alle!

wörter


      

Salutations, Demandes, Bienvenues, Adieux - Hilsener, Anmodninger, Velkomster, Afskeder

Apprenez à avoir une vie sociale avec des personnes. Vid, hvordan du skal omgås folk

wörter

      

Santé, Médecine, Hygiène - Sundhed, Medicin, Hygiejne

Comment dire le docteur au sujet de votre mal de tête. Sådan fortæller du lægen om din hovedpine

wörter

      

Sentiments, Sens - Følelser, Sanser

Tout au sujet de l`amour, de la haine, de l`odeur et du contact. Alt om had, kærlighed, lugtesans og følesans

wörter

      

Sports, Jeux, Passe-temps - Sport, Spil, Hobbyer

Ayez de l`amusement. Tout au sujet du football, d`échecs et de la collection d`allumette. Hav det sjovt. Alt om fodbold, skak og at samle på tændstikker

wörter

      

Temps 1 - Tid 1

Le temps fait tic tac ! Aucun temps pour prolongé ! Renseignez-vous sur le temps avec le Internet Polyglot maintenant !. Tiden går! Ingen tid til pjat! Nu kan du lære klokken med Internet Polyglot!

wörter

      

Temps 2 - Tid 2

Ne perdez pas votre temps ! Apprenez les nouveaux mots. Spild ikke din tid! Lær nye ord

wörter

      

Travail, Affaires, Bureau - Arbejde, Forretning, Kontor

Ne travaillez pas trop dur. Ayez un repos, apprenez les mots au sujet du travail. Arbejd ikke for hårdt. Tag en pause, lær ord om arbejde

wörter

      

Ville, Rues, Transport - By, Gader, Transport

Ne fous le camp dans une grande ville. Demandez comment vous pouvez arriver au théatre de l`opéra. Far ikke vild i en storby. Spørg, hvordan du kommer til operahuset

wörter

      

Voiture - Bil

Est-ce que vous êtes dans un pays étranger et voulez louer une voiture ? Vous devez savoir où elle a sa roue de direction. Er du i et fremmed land og vil leje en bil? Du er nødt til at vide, hvor rattet sidder

wörter

Languages: Französisch, Dänisch, more...
Lektionen: Französisch-Dänisch, more...