آب‌وهوا - አየር

آب‌وهوای بد وجود ندارد. همه آب‌وهوا‌ها خوب هستند.. የአየሩ ሁኔታ እንዴት ነው?

wörter

      

آموزش و پرورش 1 - ትምህርት

همه چیز درباره مدرسه، کالج و دانشگاه. ትምህርት ቤት፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ኮሌጅ

wörter

      

آموزش و پرورش 2 - ትምህርት2

بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش. ትምህርት ቤት፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ኮሌጅ

wörter

      

ابزار - መሣሪያ

بدانید از چه چیزهایی باید برای تمیز کردن، تعمیر و باغبانی استفاده کنید. ልዩ ልዩ መሣሪያዎች

wörter

      

احساسات و عواطف - ስሜት

همه چیز درباره عشق و نفرت، بوییدن و لمس کردن. ሰው ፍቅር ስሜት ጥላቻ

wörter

      

احوال پرسی، تقاضا کردن، خوش‌آمدگویی و خداحافظی - ሰላምታ

چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم. የእግዚአብሔር ሰላምታ

wörter

      

اعداد - ቁጥር

یک، دو، سه... میلیون، بیلیون. አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ ሚልዮን፣ ቢልዮን

wörter

      

اعضای بدن انسان - አካል

بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید. በሰውነታችን እንኩራ

wörter

      

      

جغرافیا - መልክአ ምድር

کشورها، شهرها.... ከየት አገር ኖት?

wörter

      

حرکت، جهت‌ها - እንቅስቃሴ

به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.. ያልተገላበጠ ያራል!

wörter


      

حیوانات - እንስሳት

سگ‌ها و گربه‌ها. پرندگان و ماهیان. همه چیز درباره حیوانات. ስለሁሉ እንስሳት እንማር፤ ድመት፣ውሻ፣አሳ ወፍ

wörter

      

      

خانواده - ቤተሰብ

مادر، پدر، بستگان. خانواده در زندگی مهم‌ترین چیز است. እንደ በተሰብ ማን አለ?

wörter

      

رنگ‌ها - ቀለም

همه چیز درباره قرمز، سفید و آبی. ቀለማ ቀለም፤ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ

wörter

      

زمان 1 - ጊዜ

ثانیه‌ها می‌گذرند! وقتی برای تلف کردن نیست. هم اکنون می توانید با اینترنت پلی‌گلات درباره زمان بیاموزید.. ሰዓቱ ደርሷል ቶሎ ተማሩ

wörter

      

زمان 2 - ጊዜ2

وقت خود را هدر ندهید! کلمات جدید را بیاموزید. ጊዜዎን አያቃጥሉ

wörter

      

زندگی، عمر - ሕይወት

زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید. መቆየት ደጉ ብዙ አሳየን

wörter

      

ساختمان‌ها و سازمان‌ها - ሕንፃ

کلیساها، تئاترها، ایستگاه‌های قطار، مغازه‌ها. ልዩ ልዩ ሕንፃዎች፤ ቤተክርስትያን፣ ሱቅ፣ መደብር

wörter

      

سرگرمی، هنر، موسیقی - ማዝናኛ

زندگی ما بدون هنر چگونه می شد؟ یک پوسته تو خالی. ሙዚቃ፣ ቅኔ፣ ኪነትበብና ሌሎች መዝናኛዎች

wörter

      

سلامتی، دارو، بهداشت - ጤና

چگونه به دکتر درباره سردرد خود توضیح بدهیم. ዶክተር ያስፈልጎታል? መድሐኒት፣ጤና፣ንጽህና

wörter

      

شغل - ሞያ

امروزه داشتن یک شغل خوب بسیار مهم است. آیا می توان بدون تسلط داشتن به یک زبان خارجی یک حرفه ای بود؟ به سختی!. ሙያ የሌለው ጦሙን ያድራል

wörter

      

شهر، خیابان‌ها، ترابری - ከተማ

در یک شهر بزرگ راه خود را گم نکنید. نحوه پرسیدن آدرس سالن اپرا. ላለመጥፋት ከፈለጉ መንገዱን ይወቁ

wörter

      

صفات انسان‌ها 1 - ጠባይ

چگونه اطرافیان خود را توصیف کنید. የሰው ጠባይ ለመረዳት

wörter

      

صفات انسان‌ها 2 - ጠባይ2

የሰው ጠባይ ለመረዳት

wörter      

طبیعت - ሥነ ፍጥረት

از طبیعت حفاظت کنید؛ چرا که مادر شماست.. ዓለምን እንንከባከባት

wörter

      

غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 1 - ምግብ

درس خوشمزه. همه چیز درباره شیرینی‌های کوچک خوشمزه موردعلاقه شما. ቆንጆ ምግብ

wörter

      

غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 2 - ምግብ2

بخش دوم از درس خوشمزه. ጣፋጭ ምግብ

wörter

      

ماشین - መኪና

آیا شما در یک کشور خارجی هستید و می خواهید یک ماشین کرایه کنید؟ شما باید بدانید که فرمان در کدام سمت قرار دارد. በግር ከመሔድ በመኪና ሳይሻል አይቀርም

wörter

      

مذهب، سیاست، ارتش، علوم - ሃይማኖት

مهم ترین درس ما را فراموش نکنید: سعی کنید عشق ایجاد کنید نه اینکه جنگ راه بیندازید!. ስለቁም ነገር እናውራ፡ ሐይማኖት፣ ፖለቲካ፣ ሳይንስ

wörter

      

مقیاس و اندازه گیری - መጠን

شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟. በምን መለካት ይመርጣሉ? ሜትር? ኪሎግራም?

wörter


      

ورزش ، بازی، سرگرمی - ስፖርት

کمی تفریح کنید. همه چیز درباره فوتبال، شطرنج و جمع‌آوری قوطی کبریت. ለመዝናናትና ለጤና ስፖርት ያስፈልጋል

wörter

      

پوشاک 1 - ልብስ

همه چیز درباره آنچه شما باید بر تن کنید تا شیک باشید و گرم بمانید. አለባበስ ያሳምራል

wörter

      

پوشاک 2 - ልብስ2

አይ አለባበስ!

wörter

      

پول، خرید کردن - ገንዘብ

این درس را از دست ندهید. نحوه شمردن پول را بیاموزید. ገንዘቦትን ይቆጥቡ

wörter

      

کار، تجارت، اداره - ሥራ

زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید. ምት አይነት ሥራ ይፈልጋሉ?

wörter

      

گیاهان - ተክል

درباره شگفتی‌های طبیعت اطرافمان بیاموزید. همه چیز درباره گیاهان: درختان، گل‌ها و بوته‌ها. ስለልዩ ልዩ አታክልት

wörter

Languages: Farsi, Amharisch, more...
Lektionen: Farsi-Amharisch, more...