Auto - Auto

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Sind Sie in einem fremden Land und möchten ein Auto mieten?

wörter

      

Barvy - Farben

Vše o červené, bílé a modré. Alles über rot, weiß und blau

wörter

      

Budovy, organizace - Gebäude, Organisationen

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Kirchen, Theater, Bahnhöfe, Geschäfte

wörter

      

Čas 1 - Zeit 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. Die Zeit rinnt dahin!

wörter

      

Čas 2 - Zeit 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Verschwendete Zeit ist verlorene Zeit

wörter

      

Části lidského těla - Der Menschliche Körper

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Alles über Beine, Arme und Ohren.

wörter

      

Čísla - Zahlen

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Eins, zwei, drei… Millionen, Milliarden

wörter


      

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Essen, Restaurants, Küche 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Eine leckere Lektion.

wörter

      

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Essen, Restaurants, Küche 2

Pokračování lekce k sežrání.. Zweiter Teil der leckeren Lektion.

wörter
      

Města, ulice, doprava - Stadt, Straßen, Transport

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Verlaufen Sie sich nicht in der grossen Stadt. Fragen Sie nach dem Weg zur Oper.

wörter

      

Míry, měření - Maße, Messungen

Máte raději palce, nebo centimetry?. Bevorzugen Sie “inches” oder “centimeter”?

wörter

      

Náboženství, politika, armáda, věda - Religion, Politik, Militär, Wissenschaft

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Sich lieben ist besser als Krieg führen.

wörter

      

Nástroje - Werkzeuge

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Stellen Sie sicher das Sie wissen was Sie zum reinigen, reparieren und für die Gartenarbeit benutzen.

wörter

      

Oblečení 1 - Kleidung 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo.

wörter


      

Peníze, nakupování - Geld, einkaufen

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Diese Lektion möchten Sie nicht missen! Lernen Sie Geld zu zählen.

wörter

      

Počasí - Wetter

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Es gibt kein Schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.

wörter

      

Pocity, smysly - Gefühle, Sinne

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Alles über Liebe, Hass, Geruch und Tastsinn.

wörter

      

Pohyb, směry - Bewegung, Richtungen

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Langsam bewegen, sicher fahren.

wörter

      

Popis člověka 1 - Menschliche Eigenschaften 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Beschreiben Sie Ihre Mitmenschen.

wörter


      

      

Práce, podnikání, kancelář - Arbeit, Geschäft, Geschäftstelle

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Arbeiten Sie nicht zu viel. Machen Sie mal pause und lernen Wörter aus der Welt der Arbeit.

wörter

      

Příroda - Natur

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Rettet Mutter Natur!

wörter

      

Profese - Beruf

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Heutzutage ist es wichtig einen guten Beruf zu haben. Können Sie professionell arbeiten ohne Fremdsprachenkentnisse? Schwerlich!

wörter

      

Rodina - Familie

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Mutter, Vater, Angehörigen.Die Familie ist das Wichtigste im Leben

wörter

      

Rostliny - Pflanzen

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Alles über Pflanzen: Bäume, Blumen und Sträucher.

wörter


      

Sporty, hry, koníčky - Sport, Spiele, Hobby

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Viel Spaß. Alles über Fußball, Schach und die Streichholzsammlung.

wörter

      

Vzdělání 1 - Unterricht 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Alles über Schule, Hochschule, Universität

wörter

      

Vzdělání 2 - Unterricht 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Teil 2 unserer hervorragenden Lektion über die Bildung.

wörter

      

Zábava, umění, hudba - Unterhaltung, Kunst, Musik

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Was wäre unser Leben ohne die Kunst? Eine leere Hülle.

wörter


      

Zdraví, medicína, hygiena - Gesundheit, Medizin, Hygiene

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Wie Sie dem Arzt sagen, daß Sie Kopfschmerzen haben.

wörter

      

Zeměpis: Země, města,.. - Geografie: Länder, Städte…

Poznejte svět, ve kterém žijete. Kenne die Welt in der Du lebst!

wörter

      

Život, Stáří - Leben, Alter

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. Das Leben ist kurz. Alles über den Lebenszyklus, von Geburt bis Tod.

wörter

      

Zvířata - Tiere

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Katzen und Hunde. Vögel und Fische. Alles über Tiere.

wörter

Languages: Tschechisch, Deutsch, more...
Lektionen: Tschechisch-Deutsch, more...