กริยาที่หลากหลาย 1 - Różne Czasowniki 169 words

0 0
Wort Sprache: Thai
Übersetzung Sprache: Polish
Word Translation
      0 0 กระจาย    Rozprzestrzeniać
      0 0 กลายมาเป็น    stawać się
      0 0 กวาด    zamiatac
      0 0 ขน/แบก    Nieść
      0 0 ขว้าง    rzucać
      0 0 ขึ้นอยู่กับ    zależeć
      0 0 ขุด    Kopać
      0 0 คลุม    Zakrywać
      0 0 คิด    myśleć
      0 0 ชอบมากกว่า    woleć
      0 0 ซ่อน    chować
      0 0 ซ่อม    Naprawiać
      0 0 ดู    Oglądać
      0 0 ตอบ    odpowiadać
      0 0 ตี    Uderzać
      0 0 ต้อง    Musieć
      0 0 ต้องการ    potrzebować
      0 0 ถาม    Pytać
      0 0 ทำ    Wytwarzać
      0 0 ทำ    Robić
      0 0 นอนหลับ    Zasypiać
      0 0 นั่ง    Siedzieć
      0 0 ปิด    Zamykać
      0 0 พยายาม    Próbować
      0 0 พับ    Składać
      0 0 พูด    Mówić
      0 0 ฟัง    Słuchać
      0 0 มี    Mieć
      0 0 ยืด    rozciągać
      0 0 รอ    czekać
      0 0 รักษา    Utrzymywać
      0 0 ร้องไห้    Płakać
      0 0 ลืม    zapominać
      0 0 ล้อมรอบ    Otaczać
      0 0 วาง    Kłaść
      0 0 สนุก    Bawić się
      0 0 สวมเสื้อผ้า    Ubierać
      0 0 สวมใส่    Nosić
      0 0 สังเกต    dostrzegać
      0 0 สูบ    Palić
      0 0 ส่ง    Wysyłać
      0 0 หลับ    Spać
      0 0 หวัง    mieć nadzieję
      0 0 หา    Znajdować
      0 0 หา    Szukać
      0 0 หายไป    znikać
      0 0 อธิบาย    Opisywać
      0 0 ออกจาก    opuszczać
      0 0 อาศัย    Mieszkać
      0 0 อาศัย    Zajmować
      0 0 อ่าน    czytać
      0 0 เขียน    Pisać
      0 0 เข้าใจ    rozumieć
      0 0 เท    Nalewać
      0 0 เป็น/อยู่/คือ    Być
      0 0 เป็นของ    należeć
      0 0 เริ่ม    zaczynać
      0 0 เลือก    wybierać
      0 0 เสนอ    oferować
      0 0 เห็น    Widzieć
      0 0 เอา    Brać
      0 0 เอามา    przynosić
      0 0 ใช้    Spędzać
      0 0 ใช้    używać
      0 0 ให้    Dawać
      0 0 ได้กลิ่น    Wąchać
      0 0 ได้ยิน    słyszeć
      0 0 ได้รับ    Dostawać
      0 0 ไหม้    Palić
Languages: Thai, Polnisch, more...
Lektionen: Thai-Polnisch, more...