எண்கள் - Nummer

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி. En, två, tre… Miljoner, Miljarder

31 words

0 0
Wort Sprache: Tamil
Übersetzung Sprache: Swedish
Word Translation
   0 0 அறுபது    sextio
   0 0 ஆயிரம்    tusen
   0 0 ஆறு    sex
   0 0 இரண்டாவது    andra
   0 0 இரண்டு    två
   0 0 இருபது    tjugo
   0 0 இலக்கம்    en siffra
   0 0 எட்டு    åtta
   0 0 எண்    ett nummer
   0 0 எண் முறைப் பெயர்    ordningstal
   0 0 எண்பது    åttio
   0 0 எழுபது    sjuttio
   0 0 ஏழு    sju
   0 0 ஐந்து    fem
   0 0 ஐம்பது    femtio
   0 0 ஒன்பது    nio
   0 0 ஒன்று    ett
   0 0 தொண்ணூறு    nittio
   0 0 நான்கு    fyra
   0 0 நாற்பது    fyrtio
   0 0 நூறு    hundra
   0 0 நூறு கோடி    miljard
   0 0 பதினொன்று    elva
   0 0 பதிமூன்று    tretton
   0 0 பத்து    tio
   0 0 பத்து லட்சம்    miljon
   0 0 பன்னிரண்டு    tolv
   0 0 முதலாவது    först
   0 0 முப்பது    trettio
   0 0 மூன்றாவது    tredje
   0 0 மூன்று    tre
Languages: Tamil, Schwedisch, more...
Lektionen: Tamil-Schwedisch, more...