பல்வேறு வினையடைகள் 2 - Különféle határozószavak 250 words

0 0
Wort Sprache: Tamil
Übersetzung Sprache: Hungarian
Word Translation
   0 0 அடுத்து    következő
   0 0 அதிக    több
   0 0 அதிர்ஷ்டவசமாக    szerencsére
   0 0 அதிவேகமாக    sebesen
   0 0 அமைதியாக    csendesen
   0 0 அவ்வளவு அதிகமாக    ugyanannyira
   0 0 ஆரம்பத்தில்    korán
   0 0 இடது பக்கமாக    balra
   0 0 இப்பொழுது    most
   0 0 இயல்பாக    természetesen
   0 0 இருந்தாலும் கூட    még ha
   0 0 இருப்பினும்    azonban
   0 0 இரைச்சலுடன்    zajosan
   0 0 இறுதியாக    végre
   0 0 உட்புறம்    belül
   0 0 உண்மையில்    valójában
   0 0 எங்குமில்லை    sehol
   0 0 எங்கேயோ    valahol
   0 0 என்ற போதிலும்    annak ellenére
   0 0 ஏற்கனவே    már
   0 0 ஒழுங்காக    helyesen
   0 0 குறிப்பாக    különösen
   0 0 குறைந்த    kevesebb
   0 0 குறைந்தபட்சம்    legalább
   0 0 கூட    sőt, még akkor is
   0 0 சமீபத்தில்    nemrég
   0 0 சரளமாக    folyékonyan
   0 0 சிறந்த    jobban
   0 0 தனிப்பட்ட முறையில்    személyesen
   0 0 தானாக முன்வந்து    önként
   0 0 தீவிரமாக    komolyan
   0 0 தூரத்தில்    messze
   0 0 தொடர்ந்து    állandóan
   0 0 நிச்சயமாக    feltétlenül
   0 0 நேர் முன்புறம்    egyenesen előre
   0 0 பதிலாக ...    helyett
   0 0 பிறகு    utána
   0 0 பிற்பகுதியில்    késő
   0 0 பொறுமையாக    türelemmel
   0 0 முதலில்    eleinte
   0 0 முன்னால்    előtte
   0 0 முற்றிலும்    teljesen
   0 0 மெதுவாக    lassan
   0 0 மோசமான    rosszabb
   0 0 வலது பக்கமாக    jobbra
   0 0 விரைவாக    gyorsan
   0 0 விவேகத்துடன்    elővigyázatosan
   0 0 வெளிப்புறம்    kívül
   0 0 வேடிக்கையான முறையில்    bolondosan
   0 0 வேறு இடங்களில்    máshol
Languages: Tamil, Ungarisch, more...
Lektionen: Tamil-Ungarisch, more...