இயக்கம், திசைகள் - Bewegung, Richtungen

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Langsam bewegen, sicher fahren.

Wort Sprache: Tamil
Übersetzung Sprache: German

Word >> Translation

Languages

Tamil, Deutsch, more

Lektionen

Tamil-Deutsch, more