எண்கள் - Nombres

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி. Un, deux, trois... Millions, milliards

31 words

0 0
Wort Sprache: Tamil
Übersetzung Sprache: French
Word Translation
   0 0 அறுபது    soixante
   0 0 ஆயிரம்    mille
   0 0 ஆறு    six
   0 0 இரண்டாவது    deuxième
   0 0 இரண்டு    deux
   0 0 இருபது    vingt
   0 0 இலக்கம்    un chiffre
   0 0 எட்டு    huit
   0 0 எண்    un numéro
   0 0 எண் முறைப் பெயர்    ordinal
   0 0 எண்பது    quatre-vingts
   0 0 எழுபது    soixante-dix
   0 0 ஏழு    sept
   0 0 ஐந்து    cinq
   0 0 ஐம்பது    cinquante
   0 0 ஒன்பது    neuf
   0 0 ஒன்று    un
   0 0 தொண்ணூறு    quatre-vingt-dix
   0 0 நான்கு    quatre
   0 0 நாற்பது    quarante
   0 0 நூறு    cent
   0 0 நூறு கோடி    milliard
   0 0 பதினொன்று    onze
   0 0 பதிமூன்று    treize
   0 0 பத்து    dix
   0 0 பத்து லட்சம்    million
   0 0 பன்னிரண்டு    douze
   0 0 முதலாவது    premier
   0 0 முப்பது    trente
   0 0 மூன்றாவது    troisième
   0 0 மூன்று    trois
Languages: Tamil, Französisch, more...
Lektionen: Tamil-Französisch, more...