உடை 2 - Habillement 243 words

0 0
Wort Sprache: Tamil
Übersetzung Sprache: French
Word Translation
   0 0 அணிதல்    porter
   0 0 அணிதல்    mettre
   0 0 ஆடை பொருள்    un vêtement
   0 0 ஆடைகளுக்கு இஸ்திரி போடுதல்    repasser
   0 0 இரவு அணியும் மேலங்கி    un smoking
   0 0 உள்ளாடை    une veste
   0 0 ஒரு பொத்தானை தைப்பது    coudre un bouton
   0 0 கட்டமிட்ட    à damiers
   0 0 கட்டுதல் கயிறு    un lacet
   0 0 கம்பளி ஆடை    en laine
   0 0 கம்பளி மேற்சட்டை    un cardigan
   0 0 கழற்றுதல்    déshabiller
   0 0 காப்பு    un bracelet
   0 0 குடை    un parapluie
   0 0 கைக்குட்டை    un mouchoir
   0 0 சட்டையின் கை    une manche
   0 0 சால்வை    un châle
   0 0 சுருக்கம், மடிப்பு விழுதல்    froisser
   0 0 செருப்பு    sandales
   0 0 செருப்பு    une pantoufle
   0 0 ஜம்பர்    un pull-over
   0 0 ஜிப்பர்    une fermeture éclair
   0 0 திருமண ஆடை    une robe de mariée
   0 0 தொப்பி    une casquette
   0 0 தையல் வேலைப்பாடு செய்தல்    broder
   0 0 தையல்காரர்    un tailleur
   0 0 நவநாகரிகம்    une mode
   0 0 நீள காலுறைகள்    bas
   0 0 பணப்பை    un portefeuille
   0 0 பனாமா தொப்பி    un panama
   0 0 பருத்தி    un coton
   0 0 பர்ஸ்    un porte-monnaie
   0 0 பிணைத்தல்    boutonner
   0 0 பிரெஞ்சுத் தொப்பி    un béret
   0 0 புள்ளியிட்ட    pointillé
   0 0 பொத்தான்    un bouton
   0 0 பொருத்தம்    apparier
   0 0 பொருத்திப் பார்த்தல்    aller à
   0 0 பைஜாமா    un pyjama
   0 0 ப்ரூச்    broche
   0 0 முடிச்சு அவிழ்த்தல்    dénouer
   0 0 வெல்வட்    un velours
   0 0 ஹேங்கர்    un cintre
Languages: Tamil, Französisch, more...
Lektionen: Tamil-Französisch, more...