வாழ்த்துக்கள், வேண்டுகோள்கள், வரவேற்புகள், விடைபிரிவுகள் - Salutations, Demandes, Bienvenues, Adieux

மக்களுடன் பழகுவது எப்படி என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள். Apprenez à avoir une vie sociale avec des personnes

72 words

0 0
Wort Sprache: Tamil
Übersetzung Sprache: French
Word Translation
   0 0 (இங்கு தான்) உங்கள் உடல் நலத்தை பற்றி!    A votre santé!
   0 0 ... என்பது அவசியம்    il faut que ...
   0 0 ... என்பது என்னுடைய கருத்து    à mon avis
   0 0 ... பற்றி நீங்கள் என்னிடம் கூறமுடியுமா?    Pouvez-vous me dire ... ?
   0 0 ...என்பதற்கு நான் விரும்புகிறேன் ...    je voudrais ...
   0 0 அமைதியாக இருங்கள்!    Taisez-vous!
   0 0 அவருடைய பெயர் ...    Il s`appelle ...
   0 0 அவருடைய பெயர் என்ன?    Comment s`appelle-t-il?
   0 0 அவ்வளவு நன்றாக இல்லை    Pas trop bien.
   0 0 ஆஹா, என்ன ஓர் அருமையான ஆச்சரியம்!    Quelle bonne surprise!
   0 0 இதற்கு மாறாக!    Au contraire!
   0 0 இது உங்களுக்கு    C`est pour vous
   0 0 இன்று இனிய நாளாக இருக்கட்டும்    Bonne journée
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வயது?    Quel âge avez-vous?
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?    Qu`est-ce que vous voulez?
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?    De quoi avez-vous besoin?
   0 0 உங்களுக்கு தொந்தரவு தந்ததற்கு மன்னிக்கவும்    Excusez-moi de vous déranger
   0 0 உங்களுக்கும் நன்றி.    Merci. Vous aussi.
   0 0 உங்களை வரவேற்கிறேன்.    Je vous en prie.
   0 0 உங்களை வரவேற்கிறோம்    Je vous en prie
   0 0 உங்கள் ஊர் எது?    Vous êtes d`où?
   0 0 உங்கள் நாடு எது?    Quelle est votre nationalité?
   0 0 உங்கள் பெயர் என்ன?    Comment vous appelez-vous?
   0 0 உட்காருங்கள்    Asseyez-vous
   0 0 உதவி!    au secours!
   0 0 உன்னுடைய வேலையை பார்!    Occupe-toi de tes oignons!
   0 0 எனக்கு கவலை இல்லை.    Cela (ça) m`est égal.
   0 0 எனக்கு தெரியாது.    Je ne sais pas.
   0 0 என் பெயர் ...    Je m`appelle ...
   0 0 என்ன (நீங்கள் சொன்னீர்கள்)?    Comment?
   0 0 என்ன ஆச்சு?    Qu`est-ce qui ne va pas?
   0 0 என்ன விஷயம்?    Qu`est-ce qu`il y a?
   0 0 என்னை தனியாக விட்டுவிடுங்கள்!    Laissez-moi tranquille!
   0 0 எவ்வாறாயினும்    en tout cas
   0 0 ஏன் இல்லை?    Pourquoi pas?
   0 0 ஐயா என்ன சொன்னீர்கள்?    Je vous demande pardon ...
   0 0 ஐயா சற்று கவனியுங்கள்    Excusez-moi
   0 0 ஐயோ!    Miam!
   0 0 ஓரளவு நன்றாக இருக்கிறேன்.    Assez bien.
   0 0 சரி.    D`accord.
   0 0 சரியா?    n`est-ce pas?
   0 0 சரியா?    Ca va?
   0 0 சீ!    Berk!
   0 0 செல்வி    Mademoiselle
   0 0 தயவுசெய்து    S`il vous plaît
   0 0 திரு    Monsieur
   0 0 திருமதி    madame
   0 0 நானும்    moi aussi
   0 0 நானும் இல்லை    moi non plus
   0 0 நானே என்னை அறிமுகம் செய்துகொள்கிறேன்    Permettez-moi de me présenter
   0 0 நான் ... வசிக்கிறேன்    J`habite ...
   0 0 நான் செய்யலாமா/எடுக்கலாமா?    Vous permettez?
   0 0 நான் நன்றாக இருக்கிறேன்.    Ca va bien.
   0 0 நான் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறேன்.    Je vais très bien.
   0 0 நீங்கள் எங்கு வசிக்கிறீர்கள்?    Où habitez-vous?
   0 0 நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்?    Comment allez-vous?
   0 0 நீங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்களா?    Vous allez bien?
   0 0 பரவாயில்லாமல் இருந்தது    Comme ci, comme ça.
   0 0 புதிய செய்தி என்ன?    Quoi de neuf?
   0 0 போய் வருகிறேன்    Au revoir
   0 0 போய் வருகிறேன்    adieu
   0 0 மகிழ்ச்சியுடன்.    Volontiers.
   0 0 மகிழ்ச்சியோடு.    Avec plaisir.
   0 0 மறுபுறம்    par contre
   0 0 மாலை வணக்கம்    Bonsoir
   0 0 வணக்கம்    Salut!
   0 0 வணக்கம்    Bonjour
   0 0 வருக!    Bienvenue!
   0 0 வாழ்க்கை எப்படிப் போகிறது?    ça va?
   0 0 வாழ்த்துக்கள்    félicitations
   0 0 வாழ்த்துதல்    saluer
   0 0 விளையாடாதீர்கள்    sans façon
Languages: Tamil, Französisch, more...
Lektionen: Tamil-Französisch, more...