மனித உடல் பாகங்கள் - Pièces de Corps Humain

உடல் ஆன்மாவின் கலன் ஆகும். கால்கள், கைகள் மற்றும் காதுகள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். Le corps est la récipient pour l`âme. Renseignez-vous sur des jambes, des bras et des oreilles

40 words

0 0
Wort Sprache: Tamil
Übersetzung Sprache: French
Word Translation
   0 0 அக்குள்    une aisselle
   0 0 ஆணி    un ongle
   0 0 இடுப்பு    une hanche
   0 0 இரத்தம்    le sang
   0 0 உதடு    une lèvre
   0 0 கணுக்கால்    une cheville
   0 0 கண்    un oeil
   0 0 கண்கள்    les yeux
   0 0 கன்னம்    une joue
   0 0 கழுத்து    un cou
   0 0 காது    une oreille
   0 0 கால்    une jambe
   0 0 கை    un bras
   0 0 கை    une main
   0 0 கைமுஷ்டி    un poing
   0 0 சிரித்த முகம்    un visage souriant
   0 0 தலை    la tête
   0 0 தாடி    une barbe
   0 0 தொண்டை    la gorge
   0 0 தொப்புள்    un nombril
   0 0 தோல்    la peau
   0 0 தோள்பட்டை    une épaule
   0 0 நெற்றி    un front
   0 0 பல்    une dent
   0 0 பாதம்    un pied
   0 0 புருவம்    un sourcil
   0 0 மறிவினை    un réflexe
   0 0 மார்பகம்    une poitrine
   0 0 மீசை    une moustache
   0 0 முகம்    un visage
   0 0 முகவாய்க்கட்டை    un menton
   0 0 முடி    les cheveux
   0 0 முதுகு    le dos
   0 0 முலைக் காம்பு    un mamelon
   0 0 முழங்கால்    un genou
   0 0 முழங்கை    un coude
   0 0 மூக்கு    le nez
   0 0 வயிறு    l`estomac
   0 0 வாய்    la bouche
   0 0 விரல்    un doigt
Languages: Tamil, Französisch, more...
Lektionen: Tamil-Französisch, more...